Idag föreslår Transportstyrelsen att Sverige ska minska intervallet för bilbesiktning. Förslaget från Transportstyrelsen är att nya bilar ska besiktigas första gången efter fyra år och sedan vartannat år. Förslaget är anpassat i enlighet med EU:s miniminivå. En nivå som ligger långt ifrån Sveriges ambitioner att vara i världsklass när det gäller trafiksäkerhet. Enligt direktivets utformning har Sverige möjlighet att bibehålla de nuvarande besiktningsintervallerna men Transportstyrelsen föreslår ändå en förändring.

– Detta är ett märkligt förslag som äventyrar trafiksäkerheten på våra svenska vägar. Varje år besiktigas 3,7 miljoner bilar. Av dessa får en miljon så pass allvarliga anmärkningar att det krävs ombesiktning. Med färre kontroller får vi fler farliga bilar på våra vägar och det vill vi inte ha, säger Jon Stenbeck informationschef på Motormännen.

Totalt får de bilar som besiktas nära 3.2 miljoner anmärkningar varje år. Runt 700 000 besiktningsanmärkningar rör bromsar. Cirka 140 000 anmärkningar rör avgasutsläpp (CO2 halt, lambasond, katalysator etc) och ca 140 000 bilar har fel på avgassystemet rent generellt.

– Samtidigt som vi på många olika sätt strävar efter att minska bilens negativa miljöpåverkan kommer förslaget få motsatt effekt för miljön. De miljöfarliga utsläppen kommer öka. För höga koldioxidutsläpp är nämligen inget som den enskilde bilägaren har möjlighet att upptäcka på egen hand, avslutar Jon Stenbeck.

För mer information:

Mikael Högskoog, pressansvarig, mikael.hogskoog@motormannen.se
08-690 38 51, 070-343 55 99

Jon Stenbeck, informationschef, jon.stenbeck@motormannen.se
08-690 38 70, 070-716 09 30