Den nya körcykeln WLTP ersätter nästa år den nuvarande NEDC. Därmed påverkas även fordonsskatten och bonus-malus. En och samma bil kan få olika skatt beroende på när den tas i trafik för första gången. WLTP gäller enbart nya bilar som registreras för första gången från och med 1 januari 2020.

Förändringarna gör att skatten höjs. Det kan innebära att fler vill ha levereras av bilen innan årsskiftet, vilket kan påverka leveranstiderna. Bilar som registreras efter årsskiftet belastas ovillkorligen med den nya, högre, skatten.

– Den som beställt en bil vars leverans blir försenad kan ha rätt till ersättning för den högre skatten, säger Carl-Erik Stjernvall.

Motorbranschens egna leveransvillkor anger 16 veckors leveranstid för en fabriksbeställd bil, eller 12 veckor för en ny bil generellt.

Här är M Sveriges tips gällande den nya bilskatten:

  • Fabriksbeställning
    Om leveransen försenas utöver det som anges i leveransvillkoren ska bilföretaget som har sålt bilen, ersätta dig som konsument för den extra kostnad som den högre skatten innebär.
  • Lagerbil
    Det brukar gå snabbt att få ut en lagerbil som redan väntar i bilhallen, men avtala för säkerhets skull om ett datum då leverans ska ske.
  • Osålda bilar tagna i trafik
    Var uppmärksam kring fordon som ställts på i trafik innan årsskiftet av bilhandlaren själv. De slipper höjd skatt, men samma dag som bilen ställs på börjar garantiperioden ticka.

Vid försening gäller generellt att företaget måste kontakta köparen. Om förseningen är väsentlig kan avtalet hävas utan kostnad.

Vid registrering till och med 31 december 2019 baseras bilens fordonsskatt på uppgivet koldioxidutsläpp vid blandad körning enligt NEDC, New European Driving Cycle, vilket namnet till trots alltså är det gamla systemet. Från och med 1 januari 2020 baseras fordonsskatten istället på uppgivet koldioxidutsläpp vid blandad körning enligt WLTP, som står för Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure.