Motormännen presenterar idag en undersökning om inställningen till biltullar bland medlemmarna i Göteborgsregionen. Den visar att sju av tio bilister avvisar biltullar helt, även om intäkterna skulle gå tillbaka till ny infrastruktur. Motormännen reagerar också på det snabba beslutet som politikerna har tagit i biltullsfrågan. Motormännen kräver därför idag i en debattartikel i Göteborgs-Posten att det blir en folkomröstning om trängselskatter i Göteborg.

– Vi tycker självklart att något måste göras åt trafiksituation i Göteborg och Västsverige, men att införa biltullar är enligt oss på Motormännen helt fel väg att gå. Sveriges billister bidrar redan idag med otroliga 85 miljarder kronor per år till statskassan. Det räcker gott och väl till satsningar på infrastruktur i Västsverige och andra tillväxtområden, säger Tony Martinsson på Motormännens lokalklubb i Göteborg och aktiv i Motormännens kampanj ”Nej till biltullar i Göteborg”.

Motormännens undersökning baserar sig på utskick till 2 137 medlemmar i Göteborgsregionen. Svarsfrekvensen uppgick till 37,2 % , vilket motsvarar 796 svarande. 540 medlemmar (67,8%) avvisar trängselskatt helt. 216 medlemmar (27,1%) kan i nödfall tänka sig trängselskatt om pengarna går tillbaka till nya vägar. Endast 26 medlemmar (3,3%) är positiva till trängselskatt.

– Vi kommer att fortsätta att engagera oss för att få till stånd en folkomröstning genom att samla in namn från röstberättigade som bor i Göteborgs Stad. Vi kommer att vara ute med våra namnlistor under sommaren och fram till valet, säger Tony Martinsson.

Motormännen har tidigare jobbat mot biltullar i Stockholm, och låg bakom folkomröstningen som genomfördes där i samband med valet 2006. Motormännen har i sitt trafikpolitiska program nerskrivet att organisationen ska verka mot alla former av vägavgifter, biltullar och trängselskatter.

För mer information:

Tony Martinsson, ”Nej till biltullar i Göteborg”/Motormännens lokalklubb Göteborg nejtillbiltullar@motormannen.se

070-598 90 12

 

Berndt Sehlstedt, projektledare,

  1. Sehlstedt@motormannen.se

08-690 38 52, 070-749 82 39

Mikael Höög, pressansvarig,

mikael.hoog@motormannen.se

08-690 38 51, 070-343 55 99