På Riksförbundet M Sveriges kongress 2022 valdes Jan Sandberg till ny ordförande.

– Jag är glad över att få bidra till M Sveriges viktiga arbete. Det är mycket viktigt att visa att bilisterna är på god väg att lösa många av de utmaningar som finns. Trafiksäkerheten ökar snabbt samtidigt som de negativa miljöeffekterna minskar. För att kunna fortsätta den positiva utvecklingen krävs proaktivitet också från politikerna när det gäller bland annat en snabb utbyggnad av laddinfrastrukturen, satsningar på upprustning av vägnätet och ekonomiska morötter kopplat till alternativa bränslen och förnyelse av bilparken.

– Det är också särskilt viktigt att det finns goda förutsättningar att transportera sig med bil i alla delar av landet. Därför måste den nuvarande kostnadsbördan på bilisterna minskas rejält. Också där har Riksförbundet M Sverige en central uppgift, säger Jan Sandberg.   

Jan Sandberg är verksam som konsult inom public affairs och har jobbat många år i ledande befattningar inom trafikrelaterade intresseorganisationer.

Förbundsstyrelsen består i övrigt av: Maria Plass, vice ordförande; Sten-Olov Altin, Leif Björklund, Patrik Gustafsson, Elin Hiller, Tora Holst och Pernilla Swenson.