Nyare bilar är både renare och säkrare än äldre. Men trots att det finns verktyg för att få fler att byta bil har Sverige inte haft någon skrotningspremie på 15 år.

En kartläggning från 2018 visar att personbilen har varit äldre än 18 år vid nästan 30 procent av dödsolyckorna, trots att de gamla bilarna endast står för en procent av det totala trafikarbetet.

Sedan den förra skrotningspremien avskaffades 2007 visar statistiken av antal avställda bilar att avskaffandet var ett misstag – fler och fler bilar ställs undan vind för våg i stället för att återvinnas.

– Vi kräver att en skrotningspremie på 10 000 kronor införs. Även en tillfällig insats skulle vara positiv eftersom vi är övertygade om att den förväntade effekten på trafiksäkerheten och utsläppen skulle motivera till att göra en tillfällig premie permanent, säger Carl-Erik Stjernvall, teknisk expert och hållbarhetsansvarig på Riksförbundet M Sverige.

Med en skrotningspremie skapas möjligheter för konsumenterna att satsa på bättre bilar med mindre klimatpåverkan. Samtidigt innebär en nyare bil väsentligt förbättrad säkerhet och risken för att omkomma eller skadas allvarligt i en trafikolycka sjunker.

Idag finns det drygt 670 000 personbilar i trafik som är av årsmodell 2000 eller äldre. Ur ett trafiksäkerhetsperspektiv är gamla bilar problematiska eftersom de generellt sett har dålig krocksäkerhet och saknar antisladdsystem.

Ur ett miljöperspektiv är nya bilar renare och mer bränslesnåla än äldre bilar. Det är ett resultat av teknikutveckling och krav riktade mot biltillverkarna. Sedan 1990 har utsläppen av växthusgaser från personbilarna minskat med omkring 17 procent. Samtidigt har antalet bilar ökat med cirka 1 000 000.

– Det är hög tid att tydligare uppmuntra till att byta ut äldre fordon mot nyare. De gamla bilarna är ett problem både ur trafiksäkerhets- och miljösynpunkt, säger Carl-Erik Stjernvall.

När skrotningspremien togs bort 2007 hette det att den ersattes av ett producentansvar. Producentansvaret innebär att den som har producerat bilen är skyldig att ta emot den när den ska skrotas, utan kostnad. M Sverige menar dock att det här är två helt olika saker och att producentansvaret inte utgör något hinder för att införa en skrotningspremie.