Motormännen motsätter sig förslaget från näringsminister Maud Olofsson att införa trängselskatt i Malmö och andra skånska städer. Infrastruktur och kollektivtrafiken ska självklart byggas ut i Skåne, men det ska inte finansieras med biltullar. Bilisterna betalar redan idag runt 85 miljarder kronor årligen, och bara en fjärdedel går tillbaka till infrastrukturen.

– Man bygger inte vägar med bompeng från bilister. Det är statens ansvar att finansiera infrastrukturen, säger Mikael Höög, pressansvarig Motormännen.

Motormännen varnade redan innan biltullarna i Stockholm infördes för att fenomenet skulle sprida sig till allt fler städer. Göteborg har beslutat att införa trängselskatter från 2013. Skåne tycks nu stå på tur.

– Det börjar likna en epidemi. Malmö har inga stora trängselproblem, därför är det mycket märkligt att Maud Olofsson förslår detta, när behovet inte finns, avslutar Mikael Höög.

 

 

 

För mer information:

Mikael Höög, pressansvarig, mikael.hoog@motormannen.se,

08-690 38 51, 070-343 55 99