Motorbranschens Riksförbund, MRF, säger sig arbeta för de seriösa aktörerna inom bilbranschen, något som nu kan ifrågasättas. Bilföretaget Förenade Bil har nyligen vägrat att följa ett beslut från Allmänna Reklamationsnämnden, ARN, som har gett en konsument rätt att häva köpet av en bil.

Medlemmar i MRF har förbundit sig att följa beslut i ARN. Och om ett medlemsföretag i MRF inte gör detta, säger sig MRF garantera ersättning till konsumenten. Men i det här fallet har MRF valt att inte fullfölja sitt åtagande.

– Det är svårt att ha förtroende för bilbranschen när deras egen medlemsorganisation väljer att inte följa vare sig sina egna riktlinjer eller ARNs beslut, säger Juan Colarte, jurist på Riksförbundet M Sverige.

Konsumenter har tidigare haft ett visst skydd genom att Blocket har agerat mot oseriösa annonsörer.

I en intervju i SVT Plus förra våren uppger Thomas Bäcker, kundsäkerhetschef på Blocket, att de alltid agerar mot annonsörer som inte följer ARN genom att stänga ner deras annonssidor.

Men även hos Blocket fick konsumenten i det här fallet kalla handen. Orsaken? Enligt ett mejl som M Sverige har tagit del av framgår att Blocket i detta ärende väljer att inte stänga av Förenade bil, trots kännedom om ARNs beslut. Därmed faller även Blockets kundskydd platt.

M Sveriges uppmaning till MRF och till Blocket är glasklar:

– Ta ert ansvar. Konsumenterna ska kunna känna sig trygga i att branschanslutna bilhandlare följer ARNs beslut. Konsumenterna måste också kunna utgå från att Blocket inte tillåter annonser från oseriösa bilhandlare, säger Juan Colarte.