Motormännen talade i dag i riksdagens trafikutskott om den utmaning hushållen ställs inför när det gäller att öka användningen av alternativa drivmedel. Att omställningen till fossiloberoende går för långsamt känner de flesta till, så varför gör inte politikerna mer för att snabbare nå en fossiloberoende fordonsflotta?

– Motormännen värnar om visionen om 2030-målet. Alla Sveriges bilister måste kunna förstå på vilket sätt det går att medverka till att omställningen blir av, och alla måste ges en chans att ställa om, säger Carl-Erik Stjernvall, hållbarhetsansvarig på Motormännen.

Idag saknas tillräckliga incitament för att näringslivet ska vilja satsa pengar på forskning och utveckling för att framställa nya drivmedel. Därför importerar Sverige stora delar av de alternativa drivmedlen. Trots att dessa problem är kända av regeringen finns ingen samstämmighet om vilket eller vilka drivmedel som kommer att kunna ersätta de fossila. Motormännen vill därför föreslå en enkel lösning: Vänd på problemet och utred om försäljning av nya fossildrivna bilar kan fasas ut.

Än finns det tid att klara 2030-målet, men åtgärderna kommer inte att falla på plats av sig själva. Regeringen behöver gå längre än EUs regelverk för att åstadkomma förändring. Många ser omställningen som en utmaning, men det behöver inte vara så. Genom att ställa krav på biltillverkarna kommer bilarna som behövs i omställningen per automatik. Redan idag finns flera modeller som kan köras helt eller delvis på el, syntetisk HVO-diesel eller biogas.

– Det enda som skulle stoppas är just nya bilar som bara kan drivas av fossila drivmedel, alltså dem som vi ändå ska fasa ut, säger Carl-Erik Stjernvall, hållbarhetsansvarig på Motormännen.

Motormännen har under lång tid påpekat att det händer för lite för att omställningen ska kunna bli verklighet. Många styrmedel och subventioner skulle vi behöva införa omgående:

  • Ersätt all 95-oktanig bensin med bränslet E10.
  • Inför diversifierade trängsel- och infrastrukturavgifter för bilar med inga eller låga utsläpp.
  • Skapa långsiktiga subventioner för alternativa drivmedel.
  • Ge hushållen möjlighet att ställa om på egna villkor.