Fler än hälften av bilisterna körde för fort när Motormännen genomförde dolda hastighetskontroller på 19 platser runt om i landet. När mätningen gjordes om med synliga kontroller sjönk andelen fortkörare till var femte trafikant. Det är resultatet av Motormännens granskning av närmare 5 000 trafikanter.

– Vår undersökning visar att man enkelt kan få fler att följa trafikreglerna. När vi gjorde synliga kontroller blev trafikrytmen mycket lugnare och nästan dubbelt så många bilister respekterade hastighetsgränserna. Slutsatsen vi kan dra från undersökningen är att fler synliga poliser på vägarna skulle ha en mycket stor effekt på andelen fortkörare, säger Niklas Stavegård, trafiksäkerhetsansvarig på Motormännen.

 

Forskning visar att den upplevda upptäcktsrisken är helt avgörande för hur många som respekterar och håller sig till trafikreglerna.

– Idag är det i princip riskfritt att köra för fort. Upptäcktsrisken för hastighetsöverträdelser är så låg att den motsvarar böter för fortkörning en gång vart trettionde år för normalbilisten. Det är troligen huvudförklaringen till att så få respekterar hastighetsgränserna, säger Niklas Stavegård.

Motormännen har sedan länge krävt att det införs en fristående nationell trafikpoliskår som verkar över hela Sverige. Idag är trafikpolisverksamheten organiserad länsvis, vilket gör att omfattning och arbetsmetoder varierar kraftigt mellan olika delar av landet.

– För att trafikövervakningen ska vara effektiv krävs att den är oförutsägbar, svår att undvika och spridd över vägnätet. Det enda sättet att få en effektivare trafikövervakning med hög upptäcktsrisk är skapa en nationell trafikpoliskår med egna resurser. Det skulle få fler att följa trafikreglerna, säger Niklas Stavegård.

Hastighetsmätningarna genomfördes av Motormännens lokala klubbar och vägombud i:

Stockholm, Eskilstuna, Katrineholm, Linköping, Växjö, Kalmar, Karlskrona, Kristianstad, Staffanstorp, Helsingborg, Göteborg, Mellerud, Kristinehamn, Rättvik, Sundsvall, Sollefteå, Östersund, Umeå och Luleå.

För mer information:

Niklas Stavegård, trafiksäkerhetsansvarig, niklas.stavegard@motormannen.se,

08-690 38 33, 070-355 59 39

Mikael Höög, pressansvarig, mikael.hoog@motormannen.se,

08-690 38 51, 070-343 55 99

 

 

Pressbilder finns att ladda ned på Motormännens hemsida under press/bildbank http://www.motormannen.se/mm1/site/08_Press/bildbank/

 

Resultat av hastighetsmätningar med dold och synlig övervakning

Dold övervakning

     
       

Trafikantkategori

Antal inom
hastighetsgräns

Totalt
antal

Andel inom
hastighetsgräns

Personbil – man

632

1 481

42,7%

Personbil – kvinna

212

419

50,6%

MC – man

14

30

46,7%

MC – kvinna

1

2

50,0%

Taxi – man

3

22

13,6%

Taxi – kvinna

3

9

33,3%

Buss – man

48

81

59,3%

Buss – kvinna

22

25

88,0%

Lastbil/långtradare – man

186

272

68,4%

Lastbil/långtradare – kvinna

1

5

20,0%

SUMMA

1 122

2 346

47,8%

       

Synlig övervakning

     
       

Trafikantkategori

Antal inom
hastighetsgräns

Totalt
 antal

Andel inom
hastighetsgräns

Personbil – man

1 186

1 465

81,0%

Personbil – kvinna

452

540

83,7%

MC – man

17

25

68,0%

MC – kvinna

0

0

 

Taxi – man

12

17

70,6%

Taxi – kvinna

1

1

100,0%

Buss – man

43

53

81,1%

Buss – kvinna

5

6

83,3%

Lastbil/långtradare – man

210

244

86,1%

Lastbil/långtradare – kvinna

5

6

83,3%

SUMMA

1 931

2 357

81,9%