Successivt dyrare bensin och diesel medför högre milkostnader för bilägarna under 2010. Om tillväxtländer som USA och Kina dessutom får fart på ekonomin under 2010 kommer behovet av olja att öka ytterligare och därmed även priset som ökar med efterfrågan.

-       Redan nu ligger vi stadigt runt 12 kr/litern för bensin och jag ser ingen ljusning i sikte. Bilisterna måste vänja sig vid att drivmedelspriset mer eller mindre stadigt kommer att öka, säger Terje Eklund, bilkostnadsexpert på Motormännens Riksförbund.

Se över reseavdraget regeringen!
Motormännen befarar även att människor tvingas till ökad arbetspendling med bil. I krisens spår efter nedlagda företag och ökad arbetslöshet nödgas människor söka sig jobb längre bort från hemmet och dra på sig onödiga pendlingskostnader med bil för att få ett jobb.

-       Milkostnaden för en genomsnittlig bil är ungefär 52 kronor per mil och avdragsrätten i skattedeklarationen täcker inte på långa vägar den merkostnaden, menar Terje Eklund. Från Motormännens sida har vi länge krävt att reseavdraget måste stå i proportion till de faktiska kostnaderna. Det är läge för regeringen att se över det här för att människor ska kunna ta de jobb som finns och samtidigt bidra till att få fart på Sveriges ekonomi.

Motormännens bilkostnadskalkyl är en genomsnittskalkyl för bensin- respektive dieselbilar, uppdelad i fem olika prisklasser med olika körsträckealternativ. Den totala milkostnaden beror på bilens storleksklass och körsträcka men en bensinbil med ett nybilsvärde runt 200 000 kr och en genomsnittlig körsträcka om 1500 mil/år kostar 51,80 kronor/mil.

- Den kostnadsmedvetne bilägaren kan själv pressa kostnaderna. Det handlar om att utnyttja drivmedelsrabatter, välja bil med låg bränsleförbrukning, jämföra premier hos olika försäkringsbolag och svara för en del underhåll på egen hand. En viktig faktor är också bilens andrahandsvärde vid byte av bil. En välskött och regelbundet servad bil är mer attraktiv vid inbytet och ger bättre betalt. Att tvätta, vaxa och regelbundet sköta bilen lönar sig alltid i längden, säger Terje Eklund.

 

För mer information:

Terje Eklund, tekniker, Motormännen, terje.eklund@motormannen.se

08-690 38 36