Med anledning av Miljömålsberedningens delbetänkande som presenterades idag och debattartiklar i flera av de större dagstidningarna vill Motormännen understryka vikten av att snabbt skapa förutsättningar för Sveriges bilister att välja drivmedel som är mer skonsamma för miljön.

- Precis som miljömålsberedningen framhåller måste det finnas långsiktiga spelregler och strategiska styrmedel för att nå en hållbar fordonsflotta. Vi vill därför se fler alternativ till laddhybrider. Och för dem som inte har råd med en elbil kan den senaste generationens biodrivmedel vara ett alternativ under förutsättning att dessa subventioneras i motsvarande utsträckning, säger Carl-Erik Stjernvall, teknisk expert på Motormännen.

Vi kan inte vänta längre. Politikerna behöver ta ansvar och fatta strategiskt genomtänkta och långsiktiga beslut.

- Ingen vinner på att vara passiv i frågan. För att snabbt åstadkomma en faktisk miljövinst vill vi se fler subventioner och inom fler områden. Att EU inte ger Sverige möjlighet till långsiktiga skattelättnader på lokalt framställda biobränslen är en fråga som måste ges hög prioritet, avslutar Carl-Erik Stjernvall.