Motormännen välkomnar många av förslagen i Cykelutredningen som överlämnas till regeringen idag. Men vi är kritiska till tankarna på att skapa olika trafikregler för cyklister och bilister.

– Det är olyckligt om vi får en utveckling mot olika trafikregler för bilar och cyklister. Otydlighet kommer bara leda till fler olyckor. Och det är ju inte cyklisternas laglydighet som är skälet till att vi har så många cykelolyckor, det är snarare den bristande respekten för de regler som finns idag, säger Motormännens vd Maria Spetz i en kommentar.

Enligt Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) är runt 70 procent av dödsolyckorna bland cyklister resultatet av en kollision mellan cykel och motorfordon.

– Ibland kan det vara bra för trafiksäkerheten att separera olika trafikslag från varandra, då kan vi skapa en trafikmiljö där bilar, cyklar och gångtrafikanter kan samsas på ett säkert sätt. Men med hänsyn tagen till olycksstatistiken blir det befängt att tillåta cyklister att färdas mot enkelriktat vilket föreslås i Cykelutredningen. Då riskerar vi snarare fler olyckor än färre, säger Maria Spetz.

Den enskilda människans behov ska vara avgörande för det transportslag som ska väljas. Större hänsyn till cyklisternas behov vid framtida stadsplanering kommer att leda till att fler kommer välja just cykeln. Cykelutrednings förslag om att öka försutsättningarna att kombinera cykel och kollektivtrafik är ett bra exempel som kommer underlätta för cyklisterna.

För mer information:

Mikael Höög, pressansvarig, mikael.hoog@motormannen.se ,
08-690 38 51, 070-343 55 99

Maria Spetz, vd, maria.spetz@motormannen.se ,
08-690 38 53, 070-694 83 15