Igår lämnade Socialdemokraterna in en motion till riksdagen om lagstiftning med förbud mot användning av kommunikationsteknik som tar betydande uppmärksamhet från bilkörning och därmed hotar trafiksäkerheten. Och det är bland annat den farliga användningen av mobiltelefoner som Socialdemokraterna vill komma åt.

Motormännen har under lång tid arbetat för att komma tillrätta med den trafikfara det innebär att sms:a samtidigt som man kör bil. För att prata i mobiltelefon anser Motormännen att hands-free utrustning måste användas.

– Det är en seger för trafiksäkerheten när Socialdemokraterna vill lagstifta om hur mobiltelefonen ska hanteras samtidigt som man kör bil. Vi utgår från att övriga partier är lika förnuftiga som (S) och ställer sig bakom förslaget. Det kommer minska antalet döda i trafiken, säger Jon Stenbeck, informationschef på Motormännen.

– En lag signalerar mycket tydligt att det inte är ok att sms:a samtidigt som man kör bil. Dessutom har Sverige som enda land i EU saknat en lag vilket har varit mycket märkligt.

– Regeringen har nyligen diskuterat att genomföra en informationskampanj för att komma tillrätta med det trafikfarliga beteendet. Från Motormännens sida är vi övertygade om att en långsiktig informationskampanj tillsammans med en ny lag kommer minska antalet döda i trafiken.

För mer information:

Jon Stenbeck, informationschef, jon.stenbeck@motormannen.se
08-690 38 70, 070-716 09 30

Maria Spetz, vd, maria.spetz@motormannen.se
08-690 38 53, 070-694 83 15