Motormännens lokala klubb i Skaraborg har vid ett flertal tillfällen krävt att de farligaste sträckorna på E20 genom Västra Götaland byggs om till en säkrare väg.

– Motormännen välkomnar att den styrande majoriteten i Västra Götalandsregionen nu vill se en snabb ombyggnad av E20 till mötesfri väg. Det säger Niklas Stavegård, trafiksäkerhetsansvarig på Motormännen i en kommentar till de rödgrönas förslag för trafikförsäkringsförbättringar på E20 i Västra Götaland .

Det är viktigt att det så snabbt som möjligt sätts igång en process för att bygga bort de sträckor som ännu inte är mötesseparerade. Med mötesseparering på E20 skulle antalet dödade kunna minskas med 40 procent*.

– E20 är redan idag kraftigt trafikerad med en stor andel tung trafik. Fram till 2020 förväntas trafiken öka ytterligare. Det är därför bra att vägen redan nu förbereds för en ombyggnad till 2+2-väg som möter den förväntade trafikökningen i regionen, avslutar Niklas Stavegård.

* Med ombyggnad till mötesfri väg kan cirka 40 procent av dödsolyckorna förhindras, enligt en doktorsavhandling av Helena Stigson vid Karolinska institutet.

För mer information:

Mikael Höög, pressansvarig, mikael.hoog@motormannen.se
08-690 38 51, 070-343 55 99

Niklas Stavegård, trafiksäkerhetsansvarig, niklas.stavegard@motormannen.se
08-690 38 33, 070- 355 59 39