Regeringen föreslår nya skattehöjningar på bensin och diesel. Bensinskatten ska höjas med 48 öre litern och diesel med 53 öre litern. Med moms på den höjda skatten blir bensinen nästan 60 öre dyrare per liter och dieseln blir 66 öre dyrare litern. De nya priserna ska enligt regeringen börja gälla från och med årsskiftet. Motormännen tycker att regeringen måste tänka om i den här frågan när detta påverkar många människor i glesbygden som är beroende av bilen.

– Detta är ett stort svek mot Sveriges bilister att än en gång höja skatten på drivmedel. Socialdemokraterna lovade innan valet att man inte skulle höja drivmedelsskatterna, nu gör man det för andra gången på kort tid. Det tycker vi på Motormännen är fel väg att gå om man vill se hela Sverige leva, säger Fredrik Daveby, vd på Motormännen.

Att regeringen vill höja skatten på bensin och diesel när Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) i en rapport nyligen konstaterar att personbilstrafiken är kraftigt överbeskattad blir mycket märkligt. En bilist betalar ungefär dubbelt så mycket jämfört med de samhällsekonomiska kostnader som den ger upphov till i form av miljöpåverkan, vägslitage och olyckor.

– Sveriges bilister ska betala skatt som täcker kostnaderna för vad bilismen kostar, men verkligheten idag är att vi betalar dubbelt så mycket som kostnaderna är. Det finner vi mycket provocerande och nu vill regeringen återigen höja beskattningen för bilisterna. Ska regeringen trippelbeskatta Sveriges bilister innan de blir nöjda? Det kan vi inte acceptera, säger Fredrik Daveby.

Försättningarna för att ta sig till arbete, skola och annan samhällsservice ser mycket olika ut runtom i Sverige. I storstäderna finns det flera alternativ till bilen som exempelvis kollektivtrafik och avstånden är många gånger kortare. I glesbygden är ofta avstånden längre och alternativen till bilen saknas.

– En sådan här höjning drabbar allra mest dem som bor på landsbygden och inte har något alternativ till bilen. Ju längre bort från tunnelbanan man bor, desto hårdare slår regeringens förslag. Men man får heller inte glömma att bilen även är en nödvändighet för många i städerna och de drabbas också av det här orättvisa förslaget, avslutar Fredrik Daveby.

För mer information:

Mikael Högskoog, pressansvarig, mikael.hogskoog@motormannen.se
08-690 38 51, 070-343 55 99

Fredrik Daveby, vd, fredrik.daveby@motormannen.se
070-271 00 52