På 18 platser runt om i landet manifesterar Motormännens lokalklubbar för ett förbud mot sms och handhållen mobiltelefoni vid färd. Motormännen kräver att regeringen agerar och lägger fram ett lagförslag som tydligt förbjuder sms bakom ratten. Under maj månad kommer därför Motormännen hålla manifestationer för att visa att sms och bilkörning inte hör ihop.

– Vi kommer på 18 platser runt om i landet att skriva ut sms-förkortningar med marschaller, ljus, blommor och mjukisdjur för att visa på sambandet mellan olycka och sms bakom ratten. Vi kommer också att dela ut vykort till allmänheten med information om faran med att sms:a och att surfa vid bilkörning, säger Erik Kjellin trafiksäkerhetsansvarig på Motormännen.

Den 1 december 2013 ändrades trafikförordningen gällande mobilanvändande vid färd, men sms, facebook och annan användning av mobiltelefonen bakom ratten är fortfarande tillåtet om ”det inte inverkar menligt på framförandet av fordonet”.

– Regeringens arbete med frågan har inte resulterat i något tydligt förbud. Ändringen i trafikförordningen har snarare inneburit en förvirring än ett förtydligande om vad som gäller. Reglerna måste vara tolkningsfria och förebyggande för att ändra beteenden och rädda liv, säger Erik Kjellin.

En undersökning som försäkringsbolaget If nyligen gjort visar att tre av fyra förare inte har ändrat sitt beteende efter att de skärpta reglerna infördes i december. Trots att de är medvetna om regelförändringen.

– Detta visar att lagen är för otydlig, ingen vet vad som är tillåtet eller inte. Undersökningen klargör att det krävs ett tydligt förbud som skickar tydliga signaler om vilket beteende som är acceptabelt, säger Erik Kjellin.

Den 27 mars 2013 uppmanade riksdagen regeringen att ta fram ett lagförslag. Ett krav som upprepades i mars 2014 eftersom trafikförordningens nya bestämmelser om användning av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning inte är tillräckligt tydliga.

– Vi är inte nöjda förrän Sverige har en tydlig lagstiftning som förbjuder allt sms:ande och surfande när man kör bil precis som övriga länder inom EU redan har. En tydlig formulering ger ett signalvärde och först då lämnas inget utrymme för tolkningar, avslutar Erik Kjellin.

På följande platser kommer det att hållas manifestationer:
Blekinge, Dalarna, Eskilstuna-Strängnäs, Gotland, Göteborg, Kalmar-Öland, Karlskoga-Degerfors, Karlstad, Katrineholm-Flen-Vingåker, Kristinehamn, Oskarshamn, Skaraborg, Stockholm, Nordvästra Skåne, Sydvästra Skåne, Östra Skåne, Västmanland och Östersund.

För lokala kontakter:
http://www.motormannen.se/klubbar/

För mer information:

Mikael Högskoog, pressansvarig, mikael.hogskoog@motormannen.se
08-690 38 51, 070-343 55 99

Erik Kjellin, trafiksäkerhetsansvarig, erik.kjellin@motormannen.se
08-690 38 33, 070-355 59 39