Olyckor där EU-trailers är inblandade har uppmärksammats i hög grad under de senaste åren. – Det är orimligt att EU-trailers tillåts på svenska vägar, i synnerhet vintertid. När de körs olastade blir de väldigt instabila vilket ofta leder till sladd och att de kommer över på fel sida av vägen. Dessutom fastnar de ofta i uppförsbackar eller tvingas köra så sakta att de utgör en trafikfara, säger Heléne Lilja, kommunikationschef på Motormännens Riksförbund.

Ett annat problem med EU-lastbilarna är att de utländska förarna ofta har betydligt sämre arbetsförhållanden än sina svenska kolleger.

– Utländska förare tvingas ofta köra långa sträckor utan nödvändiga vilotider. Det skapar problem eftersom trötta förare är farliga förare.

En EU-trailer har en kort dragbil och en lång påhängsvagn. När de kör olastade blir påhängsvagnen instabil. I Norden dominerar lastbilar med släp som är stabila vare sig de är lastade eller inte.

Under förra året omkom 325 personer i trafikolyckor mot 253 personer under 2017. Det var ett tungt år för trafiksäkerheten.

– Nu måste politikerna agera och sätta stopp för EU-trailers på våra vägar. Vi kan inte ha en situation där trafiksäkerheten hotas på grund av fordon som inte är anpassade till svenska vintervägar, säger Heléne Lilja.