Sverige är tillsammans med Albanien de enda länderna där det är tillåtet att köra och samtidigt prata i mobiltelefonen. I alla andra länder i Europa är det krav att bilförare ska använda handsfree om de kör bil. Motormännen kräver därför att Sverige som föregångsland inom trafiksäkerhet antar denna europeiska minimistandard.

– Studier visar att i Sverige orsakar mobiltelefonanvändning 10–20 människors död i trafiken varje år. Här ligger Sverige som ledande trafiksäkerhetsland klart efter övriga länder. Motormännen vill därför att infrastrukturminister Åsa Torstensson omgående inför krav på handsfree, säger Maria Spetz, vd på Motormännen.

 

Amerikansk forskning från 2009 visar att ringa eller sms:a på mobiltelefonen under färd är flera gånger farligare än att till exempel äta eller dricka under färd.

– Det absolut värsta är att sms:andet i trafiken ökar och att det fortfarande är tillåtet. Att sms:a medan man kör bil ökar olycksrisken med hela 23 gånger. Sms:andet är lika farligt som att köra bil kraftigt berusad. Det borde vara skäl nog för ministern att ta ett beslut i frågan, säger Maria Spetz.

En ny lag om handsfree borde vara enkel att införa även i Sverige när den redan finns i övriga Europa.

– Handsfreekrav har ett brett folkligt stöd bland svenskarna. Det finns inga skäl till att inte införa detta krav, när man kan se så goda trafiksäkerhetseffekter, avslutar Maria Spetz.

 

För mer information:

Mikael Höög, pressansvarig, mikael.hoog@motormannen.se,

08-690 38 51, 070-343 55 99