Motormännens vägombud har, under 2017, inventerat och bedömt drygt 250 rastplatser runt om i Sverige. I varje län har den bästa rastplatsen utsetts vad gäller tillgänglighet, utrustning, funktionalitet och skötsel.

– Inventeringen av rastplatserna är en del i Motormännens trafiksäkerhetsarbete. Det är viktigt att det finns bra och fräscha ställen för bilister att rasta på vid längre körningar. Trötthet bakom ratten kan vara lika farligt som rattonykterhet. Därför kan en paus vara avgörande för trafiksäkerheten, säger Carl Zeidlitz, trafiksäkerhetsansvarig på Motormännen.

Motormännens vägombud har bland annat bedömt parkerings- och uppställningsmöjligheter, säkerhet, toaletter, lekutrustning, promenadstråk, belysning och skyltning. Skötseln, städningen och hygien på rastplatserna har också granskats.

Under försommaren kommer Motormännens vägombud att sätta upp skyltar med texten ”Länets bästa rastplats” på 20 rastplatser runt om i landet. Samtidigt drar årets inventeringar igång. 

Bästa rastplatserna i varje län
och kontaktuppgifter till Motormännens vägombud

Blekinge: Senoren

Kontaktperson: Mikael Kullberg, 0705-41 16 84

Dalarna: Långsjön

Kontaktperson: Vägombud Lennart Kjellin, 073-801 81 69

Gotland: Ringkorset

Kontaktperson: Vägombud Kjell Olofsson, 070-584 16 13

Gävleborg: Ångersjön

Kontaktperson: Vägombud Roland Lundberg, 070-625 26 09

Halland: Susedalen (E6/E20 norrut)

Kontaktperson: Vägombud Lennart Svensson, 070-895 51 99

Jämtland: Gimån

Kontaktperson: Vägombud Stig-Björn Sundell, 070-632 03 96

Jönköping: Nässjöbyn

Kontaktperson: Vägombud Ulla-Britt Hagström, 070-555 39 43

Kalmar: Långsjön

Kontaktperson: Vägombud Bengt-Erik Nilsson, 070-567 86 44

Kronoberg: Fräjen

Kontaktperson: Vägombud Mikael Kullberg, 0705-41 16 84

Norrbotten: Jävre

Kontaktperson: Vägombud Seth Johansson, 070-565 56 51

Skåne: Ekerödsrasten

Kontaktperson: Vägombud Mikael Kullberg, 0705-41 16 84

Stockholm och Uppsala: Torsberget

Kontaktperson: Vägombud Jan Björklund, 070-549 63 29

Södermanland: Nyköpingsbro (E4 norrut)

Kontaktperson: Vägombud Lars Eriksson, 076-108 86 26

Värmland: Morokulien

Kontaktperson: Vägombud Claes-Göran Ekeberg, 070-680 51 96

Västerbotten: Vojmån

Kontaktperson: Vägombud Kjell Jonsson, 070-557 01 07

Västernorrland: Borgsjö

Kontaktperson: Vägombud Roland Lundberg, 070-625 26 09

Västmanland: Högsjön

Kontaktperson: Vägombud Claes Blomberg, 0708-14 11 14

Västra Götaland: Häggån (RV41 mot Borås)

Kontaktperson: Vägombud Lennart Söderberg, 0732-19 87 02

Örebro: Björnfallet

Kontaktperson: Vägombud Claes Blomberg, 0708-14 11 14

Östergötland: Vida Vättern

Kontaktperson: Vägombud Hans Säfvenhed, 070-539 27 13

 

Motormännens vägombudsverksamhet sker i samarbete med Hertz, Telia, Synoptik, Assistancekåren och Roadroid.

 

Läs mer om Motormännens vägombudsverksamhet på

https://www.motormannen.se/resa-med-bil/bila-i-sverige/vaegkvaliteten-i-sverige/motormaennens-vaegombud/