Nu åker Motormännens vägombud ut på vägarna. Under fyra månader ska vägombuden granska den svenska vägkvaliteten och inspektera rastplatser. – För trafiksäkerhetens skull vill rikta uppmärksamheten mot trafikfarliga vägar så att underhållet påskyndas på ställen där det är mest akut, säger Carl Zeidlitz, trafiksäkerhetsansvarig på Motormännen.

Vägombuden ska inventera tusentals mil av det svenska vägnätet för att identifiera brister. Undersökningen mäter ytojämnheten i vägbanan genom att använda vibrationssensorn som finns inbyggd i moderna telefoner. Kartläggningen sker i samverkan med Roadroid AB.
Förra årets undersökning omfattade 7 300 mil av vägnätet och visade att 1 procent av det undersökta europavägnätet, 0,7 procent av riksvägnätet och 1,5 procent av länsvägnätet håller så låg kvalitet att det är obehagligt att trafikera och kostsamt att reparera.
– Dåliga vägar betyder ökade driftskostnader för staten och försämrad trafiksäkerhet för den enskilde. Det innebär också längre restider, ökade fordonsskador och ökade kostnader för såväl företagens som hushållens transporter. Det är en ren baklängesaffär att spara på nödvändigt vägunderhåll, säger Carl Zeidlitz.
Vägombuden ska också göra noggranna kontroller av svenska rastplatser. Motormännen vill ta reda på var det faktiskt är trevligt att ta en paus, och kvaliteten varierar stort. För att få ett högt betyg i rastplatsundersökningen krävs till exempel god hygien och möjlighet att ta en promenad i anslutning till rastplatsen.
– De bästa rastplatserna i länen kommer att få en plakett uppsatt på platsen. Vi vill uppmuntra till pauser och ha säkra, utvilade och pigga bilister på vägarna. Trötthet kan vara lika farligt som rattonykterhet, säger Carl Zeidlitz.
I sommar undersöker vägombuden också hur den nya lagen mot att hålla mobilen i handen under körning efterlevs. Dessutom utförs en undersökning om hur många bilar som kör med släckta bakljus i mörker.
Vägombudsverksamheten 2018 sker i samarbete med Roadroid, Synoptik, Assistancekåren, Telia och Hertz.

Lokala kontaktpersoner:
Dalarna: Lennart Kjellin, 073-801 81 69
Göteborg: Lennart Söderberg, 0732-19 87 02
Jämtland: Stig-Björn Sundell, 070-632 03 96
Kalmar: Björn Lorentzon 070-397 64 74
Norrbotten: Seth Johansson, 070-565 56 51
Skaraborg + Jönköping: Ulla-Britt Hagström, 070-555 39 43
Skåne Nordväst + Halland: Lennart Svensson, 070-895 51 99
Skåne Sydväst: Lennart Andersson, 0733-88 03 80
Skåne Öst + Blekinge: Mikael Kullberg, 0705-41 16 84
Stockholm + Uppsala: Jan Björklund, 070-549 63 29
Sundsvall: Roland Lundberg, 070-625 26 09
Södermanland: Lars Eriksson, 076-108 86 26
Värmland: Claes-Göran Ekeberg, 070-680 51 96
Västerbotten: Kjell Jonsson, 070-557 01 07
Västervik: Bengt-Erik Nilsson, 070-567 86 44
Västmanland: Claes Blomberg, 0708-14 11 14
Örnsköldsvik: Hans-Ivar Gjersvold,070-300 29 89
Östergötland: Hans Säfvenhed, 070-539 27 13