Trängselskatten i Göteborg upprör invånarna i regionen, och på lördag blir det en stor demonstration mot trängselskatten, och för att en folkomröstning ska genomföras i frågan. Bakgrunden till demonstration är ett uppror på internetsajten facebook där flera tusen personer har samlat sig med sitt missnöje mot de nya tränselskatterna som infördes i Göteborg vid årsskiftet. Demonstrationen kommer att vara på Götaplatsen i Göteborg lördagen den 2 februari klockan 12:00, och Gun Fernqvist från Motormännens lokalklubb kommer att vara en av talarna.

– Motormännen är precis som många göteborgare mycket upprörda över den nya trängselskatten som infördes vid årsskiftet. Vi tycker inte makthavarna har lyssnat på medborgarna i den här frågan. Därför vill vi se en folkomröstning om trängselskatten där alla medborgarna i Göteborg med kranskommuner får säga sitt, eftersom alla i regionen drabbas lika hårt av den nya skatten, säger Gun Fernqvist, styrelseledamot i lokalklubben Göteborg.

Motormännens lokalklubb i Göteborg har länge arbetat mot införandet av trängselskatt i Göteborg. 2010 bedrevs en aktiv namninsamlingskampanj där 23 000 röster mot skatten samlades in och överlämnades till kommunstyrelsens ordförande. Trots detta beslutade politikerna att trängselskatten skulle införas. GT har gjort ett nytt försök och samlat in över 45 000 nya namnunderskrifter som kommer överlämnas till kommunstyrelsen den 16:e februari för att få till en folkomröstning.

– Vi på Motormännen vill vara med och visa vårt missnöje mot denna orättvisa skatt som straffar medborgarna slumpvis. Enligt oss är det orättvist att bara bilisterna, som redan idag till fullo betalar sina kostnader, även ska vara med och bekosta genomförandet av Västsvenska paketet. Med bakgrund av detta medverkar Motormännen i demonstrationen för en folkomröstning om trängselskatten i Göteborg, säger Gun Fernqvist.

Motormännen som organisation är emot alla former av vägavgifter och trängselskatter. Motormännen har drivit kampanjer emot trängselskatternas införande i både Stockholm och Göteborg.

– Jag hoppas vi blir många som ställer upp och visar politikerna vår irritation över de nya och orättvisa trängselskatterna i Göteborg nu på lördag, avslutar Gun Fernqvist.

För mer information:

Gun Fernqvist, styrelseledamot lokalklubben Göteborg
070-565 50 77 

Lovisa Nilsson, projektledare i Västra Götaland, lovisa.nilsson@motormannen.se
070-603 12 41