Under de kommande åren avgörs striden om vem som ska äga den information som din bil samlar in, du själv eller fordonstillverkaren. I dag är det fordonstillverkaren som äger och kontrollerar flödet av information och kan på så sätt styra underhåll och reparationer till sina egna utvalda tjänsteleverantörer. Motormännen anser att lagstiftningen bör moderniseras så att bilägaren ges äganderätt till det data som bilen genererar och själv får bestämma vem som ska få ta del av den.

– Trots att utvecklingen med uppkopplade bilar är mycket positiv finns det negativa aspekter som måste lyftas. I dag ägs och kontrolleras informationen helt av fordonstillverkarna och som konsument vet du inte vilken information som samlas in, hur länge den lagras eller hur den används. Vi anser att det är fordonsägaren bör ha äganderätt till det data som deras fordon samlar in om dem och deras bil, säger Erik Kjellin trafiksäkerhetsansvarig Motormännen.

Med hjälp av avancerade sensorer, GPS och kommunikationssystem övervakar biltillverkarna dig och samlar in detaljerad information om ditt och din bils beteende i trafiken. Utvecklingen väntas dessutom att accelerera och inom några år kommer datainsamlingen att vara ännu mer omfattande.

– Datainspektionen har inte granskat hanteringen av den information som samlas in av bilar och har därför inte tagit ställning till om det sker på ett sätt som överensstämmer med personuppgiftslagen, vilket vi anser borde göras snarast. Det ska inte räcka med att bilägaren har accepterat en mer eller mindre dold klausul som automatisk godkänner överföring av information till fordonstillverkarna, säger Erik Kjellin.

Data är den nya valutan och när bilar börjar kommunicera trådlöst utgör marknaden för fordonsdata en ny lukrativ marknad. Därför pågår det en kapplöpning för att kontrollera data, och många av fordonstillverkarna som kontrollerar data idag strävar efter att bli huvudleverantör av tjänster för bilrelaterade behov. Affärsmodellerna bygger på deras exklusiva kontroll av detta flöde av information.

– Fordonstillverkarna kommer att dra stora fördelar av den insamlade datan. Det är stor risk att de kommer hålla på informationen så att de märkesoberoende verkstäderna inte kommer att ha samma information och kunskap. Det kommer snedvrida konkurrensen mellan verkstäderna och konsumenterna få betala mer för sina verkstadsbesök, avslutar Erik Kjellin.

Motormännen, tillsammans med bilistorganisationer över hela Europa, jobbar nu med kampanjen #MyCarMyData www.mycarmydata.se för att öka allmänhetens medvetenhet om fordonsdata, visa på behovet av en tydlig lagstiftning och för att kräva en rättvis och öppen marknad för eftermarknadstjänster för uppkopplade fordon. Kampanjen kräver:  

Dataskydd
Lagstiftningen måste se till att bilägare ges äganderätten till det data som samlas in och att bilägaren ger sitt informerade samtycke till hur det används. 

Fritt val
Konsumenten ska ha möjlighet att fritt välja önskad tjänsteleverantör på en öppen marknad. För att bilisterna ska erbjudas de mest konkurrenskraftiga erbjudanden krävs en fri konkurrens, då måste data om ett fordons tillstånd göras tillgängligt för flera tjänsteleverantörer. 

Rättvis konkurrens
Fordonsdata ska ägas av bilägaren och vara öppet och tillgängligt för flera tjänsteleverantörer. Detta är innovationsdrivande och öppnar för att utveckla nya, säkra produkter och funktioner.