Motormännens tidning Motor har granskat de senaste fem årens svåra olyckor på Europavägar som inte är mittseparerade. 164 personer har dött i trafikolyckor på icke mötesseparerade svenska Europavägar. 130 personer av dem hade förmodligen levt i dag om vägarna hade haft mitträcken, visar Motors beräkningar.

– Inget skulle minska trafikdöden fortare än om vi ökade mittsepareringen av de 200 farligaste vägmilen vi har i landet, säger Fredrik Daveby, vd på Motormännen.

En utbyggnad av Sveriges icke separerade Europavägar skulle uppskattningsvis leda till att antalet omkomna minskade med ungefär 30 personer per år, och antalet svårt skadade med 150, enligt Trafikverket. I Sverige finns totalt 345 mil icke mötesseparerade Europavägar. 1997 omkom totalt 511 personer i trafikolyckor i Sverige. 2013 hade antalet sjunkit till 264. Det är nästan en halvering, men fortfarande finns det mycket att göra med säkerhetsarbetet på våra största vägar.

– Det borde vara självklart att det ska vara bra och säkra vägar mellan de stora städerna i Sverige. Men så är det inte i dag. E20 genom delar av Västra Götaland till exempel är en mycket dålig och farlig väg. Med E18 vid Karlstad är det samma sak. På delar av E10 har skyddsombuden periodvis känt sig tvingade att stoppa ambulanstrafiken av arbetsmiljöskäl. Här måste vägarna bli bättre, säger Fredrik Daveby.

Att mötesseparera de mest trafikerade vägarna leder inte bara till väsentligt färre allvarliga trafikolyckor, utan även till miljardbesparingar för samhället. Enligt beräkningar som Motor publicerade häromåret betalar sig investeringarna på mindre än tio år. Sedan 1997 har cirka 20 mil per år av de mest trafikerade och olycksdrabbade vägarna i Sverige gjorts säkra genom mötesseparering och så kallade 2+1-lösningar. Det är enkla och relativt billiga åtgärder som i mycket stor utsträckning bidragit till att antalet omkomna och svårt skadade i trafiken har minskat.

– En väg måste hålla en viss kvalitet för att få kallas för Europaväg och de vägar som kallas det måste hålla en extra hög trafiksäkerhet. Sveriges bilister måste lita på att det finns stråk genom Sverige där det är garanterad hög standard på vägarna, hög säkerhet och hög prioritet på underhållet och på snöröjningen, avslutar Fredrik Daveby.

Ej mötesseparerad Europaväg per län
Norrbotten 931 km
Västerbotten 744 km
Jämtland 574 km
Dalarna 307 km
Värmland 287 km
Västra Götaland 204 km
Västernorrland 144 km
Gävleborg 87 km
Kalmar 65 km
Blekinge 30 km
Skåne 28 km
Stockholm 25 km
Östergötland 11 km
Västmanland 3,0 km
Örebro 2,5 km
Halland 1,5 km
Sörmland 1,5 km
Jönköping 1,5 km
Uppsala 0,1 km

Farligaste vägsträckorna
Farliga vägsträckor Europaväg:                              Ej mötesseparerad sträcka:
E45                                                                                1 389 km
E12                                                                                435 km
E10                                                                                422 km
E14                                                                                318 km
E16                                                                                283 km
E4                                                                                  219 km
E22                                                                                124 km
E18                                                                                117 km
E20                                                                                103 km
E6                                                                                  32 km
E65                                                                                1 km

Här skedde olyckorna*
Europaväg                                     Län:                                                  Antal döda:

E4                                                     Gävleborg                                       10
Västernorrland                               10
Norrbotten                                       9
Västerbotten                                   3

E6                                                     Västra Götaland                                                          6

E10                                                   Norrbotten                                       18

E12                                                   Västerbotten                                   6

E14                                                   Jämtland                                         11
Västernorrland                               5

E16                                                   Värmland                                        4
Stockholm                                       3
Dalarna                                           2

E20                                                   Västra Götaland                                                          17
Västmanland                                  1

E22                                                   Kalmar                                             9
Blekinge                                          4
Skåne                                              3
Östergötland                                   1

E45                                                   Västra Götaland                                                          12
Värmland                                        9
Dalarna                                           6
Jämtland                                         6
Västerbotten                                   3
Norrbotten                                       1

* Källa: Trafikverket.
Vissa av vägsträckorna kan ha byggts om sedan uppgifterna om olyckorna registrerades. Totalt sett omkom 164 personer på vägarna i tabellen. Av statistiska skäl kan endast 159 redovisas på länsnivå.

För mer information:

Mikael Högskoog, pressansvarig, mikael.hogskoog@motormannen.se ,
08-690 38 51, 070-343 55 99

Fredrik Daveby, vd, fredrik.daveby@motormannen.se
070-271 00 52