Politikerna i Stockholms stad tävlar om att hitta på nya idéer som ska minska partikelhalterna på gatorna. Motormännen välkomnar viljan att hitta lösningar till förbättrad luftkvalitet. Nu föreslås ett utökat dubbdäcksförbud, eller kanske en dubbdäcksavgift. Försöket med ett dubbdäcksförbud på Hornsgatan har varit misslyckat. Luftkvaliteten har inte förbättrats. Motormännen vill istället se att politikerna satsar mer pengar på städning av gatorna, om de gör det kommer vi att se resultat.

– Halterna av PM10 borde kunna spåras till andra källor än dubbdäcken. Den slutsatsen måste man ju dra när dubbdäcksförbuden inte har givit någon effekt. I Göteborg och Uppsala har partikelhalterna till och med ökat på gator som har haft dubbdäcksförbud. Vill verkligen politikerna minska halterna måste mer pengar satsas på bättre städning av vägarna under perioder då det är torrt och dammigt, säger Jon Stenbeck, informationschef på Motormännen.

Det finns nya städmetoder med vakuumteknik som har testats i gatumiljö i såväl Uppsala som Stockholm med gott resultat. Denna metod har stor effekt på partikelnivåerna. Vakuumstädningen bör dessutom kombineras med användning av dammbindningsmedel för att ytterligare minska halterna av PM10-partiklarna.

– Det finns mätningar som visar att effektiv städning kan minska partikelhalterna med upp till 30 procent. Det innebär att en städning ger betydlig bättre effekt på luftkvaliteten, än vad ett dubbdäcksförbud ger. Politikerna får inte smita från ansvaret för miljön i våra städer, det är inte ok att föra över det ansvaret på de enskilda bilisterna, säger Jon Stenbeck.

Dubbdäcksförbudet på Hornsgatan infördes i syfte att minska halterna av PM10-partiklar. Trots förbudet är ändå halterna av de miljöfarliga partiklarna för höga enligt de miljönormer som EU satt upp.

– Vi anser att alla har rätt att köra bil trafiksäkert. De senaste vintrarna visade tyvärr att länets vinterväghållning inte håller måttet. Dubbade vinterdäck var i många fall en förutsättning för att kunna ta sig fram på ett säkert sätt. Trafiksäkerhet är en rättighet för alla svenskar, och inte bara för dem som har råd att betala extra för det, avslutar Jon Stenbeck.

För mer information:

Mikael Höög, pressansvarig, mikael.hoog@motormannen.se
08-690 38 51, 070-343 55 99

Jon Stenbeck, informationschef, jon.stenbeck@motormannen.se
08-690 38 70, 070-716 09 30