Återigen visar det sig att regeringens prognos för antal sålda bonus-bilar slår fel. Pengarna är redan slut och nu pausas utbetalningarna. Mer medel måste omedelbart tillföras så att klimatbonusar kan utbetalas.

Den som köper en bonusberättigad bil, en ny bil med ett koldioxidutsläpp på högst 60 g/km vid blandad körning, är berättigad till en klimatbonus. Bonusens belopp kan som högst vara 70 000 kronor och betalas ut tidigast sex månader efter första registreringsdatum.

– Det känns märkligt hur man i ett land med så högt uppvridna ambitioner i klimatfrågan återigen missar målet. Att bonuspengarna tar slut redan i augusti visar att regeringen inte har koll på läget. Det är betydligt fler konsumenter som vill ställa om än vad man har beräknat, säger Heléne Lilja, chef kommunikation och samhälle, Riksförbundet M Sverige.

M Sverige menar att det nuvarande systemet för utbetalningar inte håller måttet och pekar bland annat på bonus-malus-systemet som skulle råda bot på bland annat osäkra bonuspengar, i och med att de högre malus-skatterna skulle väga upp och skapa ett självfinansierat system. Ändå drabbas konsumenter åter av försenad bonus.

En laddbar bil kostar mer i inköp än en bensin- eller dieselbil eftersom den innehåller dyrare komponenter och teknik. Vinsten kommer vid körning, då el som drivmedel innebär lägre driftkostnader, särskilt vid långsam laddning.

– Sverige är det land inom EU som har högst andel laddbara bilar av nyförsäljningen och det beror till stor del på subventionerna. Det blir också en allt viktigare faktor nu när villkoren för förmånsbilar har försämrats, vilket på sikt kan innebära att fler väljer att köpa en egen bil. Därför är det oerhört viktigt att systemet fungerar så att omställningen inte stannar av, säger Heléne Lilja.