Många A-traktorer manipuleras för att kunna gå i högre hastigheter. Myndigheterna bär ett stort ansvar för att detta kan ske.

A-traktorer har blivit väldigt populära, framför allt bland ungdomar, men de ställer också till oreda i trafiken. En A-traktor får framföras av en person som har fyllt 15 år med ett traktor- eller AM-körkort.

Sommaren 2020 kom ett nytt regelverk som gjorde det lättare att bygga om vanliga personbilar till A-traktorer. Det har gjort fordonstypen mer lättillgänglig och i slutet av 2020 fanns det 33 000 registrerade A-traktorer i Sverige. Men samtidigt har det blivit enklare att manipulera och koppla förbi den nya hastighetsbegränsande, mestadels elektroniskt styrda, tekniken. Flera poliser menar att andelen manipulerade a-traktorer är hög.

– Transportstyrelsen måste höja kraven och utforma ett tydligt regelverk för A-traktorer. Det är fullständigt orimligt att det inte finns krav på bältesanvändning, vinterdäck eller att det räcker med att övningsköra med en moped för att få körkort, säger Heléne Lilja, chef kommunikation och samhälle på Riksförbundet M Sverige.

I en A-traktor finns inget bältestvång och antalet passagerare är inte reglerat. Det innebär kraftigt försämrad trafiksäkerhet om den har modifierats så att den kan gå fortare än den maximalt tillåtna hastigheten 30 kilometer i timmen. Redan vid 50–60 kilometer i timmen, fyrfaldigas krockvåldet jämfört med en kollision i tillåten hastighet.

– A-traktorn ska vara ett säkert sätt för ungdomar att få ökad rörelsefrihet. Då får det inte vara så enkelt som det är idag att försätta sig själv, sina vänner och medtrafikanter för de livsfarliga risker som fortkörning innebär. Ungdomar ska inte behöva ta ansvar för att bedöma egna eller kompisarnas fordon, när inte ens besiktningen klarar det, säger Heléne Lilja.

Råd till föräldrar och ungdomar om A-traktorer

  • En besiktad, regelmässig A-traktor ger många en bra och säker första erfarenhet av individuell mobilitet. Den kan innebära en stor frihetskänsla för många ungdomar, särskilt i ett glest befolkat land som Sverige. Värna om den möjligheten, uppmuntra och diskutera kostnader, ekonomi och ansvar.
  • Se till att övningsköra med fordonet. I dag krävs bara uppkörning med moped för att få ett AM-körkort. Det är stor skillnad mot att köra i trafiken med en A-traktor.
  • M Sverige avråder starkt från att färdas i en A-traktor utan bilbälte, vilket i praktiken begränsar antalet passagerare utöver föraren till en eller två. Enligt Trafikförordningen SFS (1998:1276) 3 kap. 79§ finns inget hinder för fler passagerare att åka med förutsatt att fara inte uppstår. Resonera om vad som ska gälla i den egna A-traktorn såväl som vid färd i andras. 
  • Undvik manipulerade A-traktorer helt och hållet. Att köra eller åka med i en sådan innebär stora säkerhetsrisker. Tänk även på att olovlig körning i en manipulerad A-traktor kan innebära problem med att få körkortstillstånd i framtiden. Du som vårdnadshavare har ett ansvar för hur ditt barn hanterar dessa frågor.
  • Tänk på att utrusta fordonet med vinterdäck nu när vi går in i den kalla årstiden!