Fler än 4 av 10 trafikanter använder inte blinkers när de kör ur en rondell. Det visar en undersökning som Motormännen har gjort. Undersökningen är gjord under april-maj på 18 orter runt om i landet och av 16 Motormännens lokalklubbar. Resultatet visar att det är ingen skillnad mellan mindre orter och större städer. Göteborgarna var sämst på att använda blinkers rätt vid rondellkörning, medan umeåborna var bäst.

– Vi vet att en del tycker att det är besvärligt att köra i rondeller och att många struntar i att blinka, däremot hade vi aldrig kunnat tänka oss att vi skulle få ett så dåligt resultat. 42 procent av förarna väljer att inte blinka när de kör ut ur en rondell. Att inte blinka är farligt och kan orsaka olyckor, säger Victoria Elmgren vikarierande trafiksäkerhetsansvarig på Motormännen.

Motormännen har undersökt hur blinkersanvändningen vid rondellkörning ser ut. Av över 44 000 kontrollerade bilister struntade 42 procent i att använda blinkers när de svängde ur rondellen. I Sverige är det lag på att man ska blinka när man kör ur en rondell, men man behöver inte göra det när man kör in i en rondell som en hel del förare gör.

– Jag tycker det är slarvigt att trafikanter inte använder sin blinker vid rondellkörning och jag tror att många inte är medvetna om att de måste använda blinkers när de kör ur en rondell. Tyvärr är det många som kör i invanda mönster och räknar med att alla andra känner till hur man ska köra i rondellen. Är det sedan någon som bryter mönstret så är risken stor att en olycka sker, säger Victoria Elmgren.

Motormännen vill få fler trafikanter att använda blinkers och uppmärksammar därför detta beteende hos bilister.

– Att inte blinka skapar inte bara osäkerhet, förvirring och frustration utan också ilska bland övriga trafikanter. Om vi ska minska olyckorna i trafiken måsten trafikanterna bli bättre på att visa var de ska i trafiken genom att använda blinkers.  Blir vi bättre på detta så kommer antalet olyckor i trafiken att minska, avslutar Victoria Elmgren.

Så här ska man köra lagligt i en rondell enligt Transportstyrelsen

• Du har väjningsplikt mot fordon som redan är i cirkulationen
• Det finns inget krav på att ge tecken vid infart eftersom det endast finns ett val av körriktning.
• Välj det körfält som är lämpligast för den fortsatta resan.
• Om det finns vägmärken eller vägmarkeringar följer du de anvisningarna.
• Ha hänsyn till långa fordon eftersom de ofta behöver mer utrymme.
• När du kör ut ur cirkulationen ska du ge tecken till höger.
• Anpassa körningen så att du helst kör ut ur cirkulationen från höger körfält.
• Om du kör ut ur cirkulationen från vänster körfält måste du vara extra uppmärksam på fordonen i höger körfält eftersom du inte vet om de ska fortsätta att köra i cirkulationen. Tänk också på att du gör ett körfältsbyte.

Antalet trafikanter som inte blinkar vid utfart ur rondeller

 1. Göteborg 84 %
 2. Västervik 52 %
 3. Katrineholm/ Kalmar/ Öland 50 %
 4. Kristinehamn 49 %
 5. Örnsköldsvik/ Eskilstuna 45 %
 6. Jönköping/ Kristianstad/ Hässleholm 42 %
 7. Visby 40 %
 8. Falun 38 %
 9. Karlskrona 37 %
 10. Helsingborg/ Stockholm 31 %
 11. Östersund 22 %
 12. Umeå 20 %

För mer information:

Mikael Högskoog, pressansvarig, mikael.hogskoog@motormannen.se
08-690 38 51, 070-343 55 99

Victoria Elmgren, vik trafiksäkerhetsansvarig, victoria.elmgren@motormannen.se 
08-690 38 08, 072-076 86 83