För ett år sedan granskade M Sverige bilannonser och anmärkte mot att ”Reservation för felskrivning” förekom i var tredje annons trots att det strider mot reglerna. Nu när internets största marknadsplatser för begagnade bilar återigen har granskats framkommer att bilhandlare reserverat sig i nästan var fjärde annons.

Sedan förra året har annonsörer på både Blocket och Bytbil bättrat sig, vilket är glädjande. Andelen annonser med reservationer har sjunkit med mer än 30 procent. Motorbranschens egen plattform Wayke ligger sämre till, där har andelen annonser med reservationer istället ökat med 15 procent.

– Vi är förstås glada att vår granskning har gett effekt, men vi vill verkligen se nolltolerans från både annonsföretagen och annonsörerna. Det är viktigt att både konsumenter och företag känner till att bilens annons alltid är en del av avtalet och att bilhandlaren inte kan reservera sig för felaktiga uppgifter, säger Carl-Erik Stjernvall, teknisk expert på Riksförbundet M Sverige.

För konsumenter kan reservationerna innebära risker, till exempel att bilen inte har genomgått en noggrann kontroll inför försäljningen eller att den inte överensstämmer med det som utlovas. Att bilhandlare har reserverat sig kan även tyda på att de inte är intresserade av att ta reklamationsansvar om det visar sig att bilen saknar utrustning som säljaren har lovat att den ska ha.

Om utrustningen inte överensstämmer med vad som anges i avtalet ska bilhandlaren i första hand erbjuda sig att rätta till felet eller erbjuda omleverans. I det fall du, som konsument, inte kommer överens med bilhandlaren bör du anmäla företaget till Allmänna Reklamationsnämnden.

– Konsumenter ska känna sig trygga i att bilsäljare inte kan friskriva sig från det som har utlovats i annonsen, säger Carl-Erik Stjernvall.

M Sverige har granskat bilhandlarnas annonser på de stora marknadsplatserna Blocket, Bytbil och Wayke.

M Sveriges granskning 2019

Aktör

Bilannonser, handlare

Antal med reservation

Andel, procent

Blocket

92 430

21 173

23

Bytbil.com

73 261

17 716

24

Wayke

46 612

10 775

23