Idag presenterar IVL ett förslag om nya miljözoner enbart för lätta och tunga lastbilar. Syftet är att skynda på omställningen till ett fossilfritt transportsystem.

 – Debatten om miljözoner har i alltför stor utsträckning handlat om privatbilisterna. Det har lett till stor oro eftersom en ny bil är en stor investering för privatpersoner, som ofta är beroende av bilen för att vardagen ska gå ihop. Därför välkomnar vi detta förslag som innebär att transportsektorn får ta ett större ansvar för bättre luftkvalitet i städerna, säger Caroline Drabe, vd för Riksförbundet M Sverige. 

Riksförbundet M Sverige är sedan tidigare positivt inställt till miljözoner på de platser och tidpunkter där satta gränsvärden överskrids. Samtidigt har M Sverige påpekat att om miljözon 1* efterlevdes skulle luftkvalitetsmålen redan vara uppfyllda.

M Sverige har också fört fram förslag om en ordentlig skrotningspremie som skulle vara ett effektivt sätt att få bort äldre bilar med sämre avgasrening och säkerhet. Det skapar vinster för både miljön och trafiksäkerheten.

 

* Zon 1 är den miljözon som redan finns för tunga fordon i åtta kommuner. Kommuner kan enligt trafikförordningen införa en miljözon för tunga fordon (lastbilar och bussar). Miljözoner tillåter endast tunga fordon som uppfyller Euro. Miljözon 1 finns idag i Stockholm, Göteborg, Malmö, Mölndal, Uppsala, Helsingborg, Lund och Umeå.