M Sveriges vägombud har i varje län utsett den bästa rastplatsen utifrån tillgänglighet, trygghet, utrustning, funktionalitet och skötsel. Under 2020 bedömdes cirka 300 rastplatser runt om i Sverige.

Varje rastplats inventeras två gånger per säsong och bedöms utifrån parkerings- och uppställningsmöjligheter, säkerhet, toaletter, lekutrustning, promenadstråk, belysning och skyltning. Skötseln, städningen och hygien på rastplatserna har också granskats.

Där vägombuden hittar brister vid inspektionerna felanmäls det till Trafikverket eller till den entreprenör som sköter driften så att eventuella brister kan åtgärdas.

– Trygga och välskötta rastplatser är viktiga för trafiksäkerheten eftersom de inbjuder till att ta pauser. En trött förare är lika farlig som en onykter förare. Kör utvilad, dela på ratten om ni är fler i bilen som har körkort och ta raster under långa bilresor, säger Heléne Lilja, chef kommunikation och samhälle, Riksförbundet M Sverige. 

De bästa rastplatserna i varje län kommer att få en skylt uppsatt i början av juni med texten ”Länets bästa rastplats”. Samtidigt påbörjas årets granskningar av rastplatserna.

M Sveriges vägombud bedömer inte bara rastplatser. De granskar också vägkvalitet och driver olika kampanjer för ökad trafiksäkerhet.

 

Bästa rastplatserna i varje län

med kontaktuppgifter till M Sveriges vägombud

Uppsala: Mora Stenar
Kontaktperson: Vägombud Jan Björklund, 070–5496329

Stockholm: Stora Väsby         
Kontaktperson: Vägombud Jan Björklund, 070–5496329

Västerbotten: Vojmån
Kontaktperson: Vägombud Christer Nyberg, 070–3499196

Norrbotten: Jävre Södra
Kontaktperson: Vägombud Sune Alalehto, 070–6690076

Södermanland: Nyköpings bro                        
Kontaktperson: Vägombud Lars Eriksson, 076–1088626

Östergötland: Herrbeta
Kontaktperson: Vägombud Hans Sävenhed, 073–5392713

Jönköping: Risbro
Kontaktperson: Vägombud Ulla-Britt Hagström, 070–5553943

Kronoberg: Moasjön
Kontaktperson: Vägombud Mikael Kullberg, 070–5411684

Kalmar: Bröms
Kontaktperson: Vägombud Göran Palmgren, 070–5379427

Gotland: Träffpunkt Gotland
Kontaktperson: Vägombud Göran Erickson, 070–2675853

Blekinge: Senoren
Kontaktperson: Vägombud David Altefur, 073–3148800

Skåne: Ekerödsrasten
Kontaktperson: Vägombud Mikael Kullberg, 070–5411684

Halland: Susedalen
Kontaktperson: Vägombud Ingmar Nilsson, 070–6102020

Västra Götaland: Tegen
Kontaktperson: Vägombud Lennart Söderberg, 073–2198702

Värmland: Prästbäcken
Kontaktperson: Vägombud Håkan Larsson, 070-3316589

Örebro: Björnfallet
Kontaktperson: Vägombud Clas Blomberg, 070–8141114

Västmanland: Högsjön
Kontaktperson: Vägombud Clas Blomberg, 070–8141114

Dalarna: Långsjön
Kontaktperson: Vägombud Lennart Kjellin, 073–8018169

Gävleborg: Näsbysjön             
Kontaktperson: Vägombud Lennart Kjellin, 073–8018169

Västernorrland: Skuleberget                            
Kontaktperson: Vägombud Hans-Ivar Gjersvold, 070–3002989

Jämtland: Strömsund
Kontaktperson: Vägombud Stig-Björn Sundell, 070–6320396