Rysslands krig mot Ukraina har snart pågått i två veckor – och det är bara början. Priset på drivmedel skjuter i höjden och både dieseln och bensinen når nu nya rekordnivåer. Det är omöjligt att förutse hur stora ökningar blir och under hur lång tid det kommer att pågå. Det här slår hårt mot många branscher men det drabbar även privatpersoner.

Alla människor inser att kriget inte bara drabbar den ukrainska befolkningen. Det har också konsekvenser för omvärlden. Det finns ett stort stöd för de sanktioner som riktas mot det krigförande Ryssland, och de merkostnader som dessa orsakar accepteras i mycket hög grad. Import av olja och gas från Ryssland stryps, vilket leder till höjda drivmedelspriser. Det kommer i sin tur att leda till högre priser på alla varor eftersom transportkostnaderna ökar.

– Som privatperson kommer man att behöva fundera på hur man kan dra ner på de stigande kostnaderna. För många är det omöjligt att klara sig utan bilen i vardagen. Kollektivtrafiken är sällan väl fungerande utanför storstäderna. Det gör att politikerna nu snabbt måste agera, säger Caroline Drabe, vd för Riksförbundet M Sverige.

Den svenska regeringen kan inte påverka råvarupriset på olja och inte heller valutaeffekten. Däremot kan den sänka drivmedelsskatterna till EUs miniminivå och undersöka möjligheten att sänka momsen.

Den 9 mars när bensinen kostar 23,34 litern, utgörs 49 procent (11,49 kr) av skatter. Dieseln kostar 28,22 litern, av detta är 37 procent (10,45 kr) skatt. (Källa: Ekonomifakta)

Reduktionsplikten (som infördes 1 juli 2018) innebär en prishöjning på 2–3 kronor per liter för diesel. Den stora prishöjningen beror på istället på världsmarknadspriset på råolja.

Regeringen uppger nu att de tittar på stödåtgärder. Här kommer våra förslag:

  • Höj och bredda reseavdraget
  • Ta bort skatten på trafikförsäkringen
  • Fyrdubbla glesbygdsavdraget
  • Ta temporärt bort trängselskatt och broavgift
  • Sänk energiskatt till EUs minimikrav
  • Ta bort momsen på drivmedel

Och långsiktigt behöver Sverige i högre grad bli självförsörjande på biobränsle och el.