Riksförbundet M Sverige har åter granskat förekomsten av felaktiga reservationer i bilannonser på internets största marknadsplatser för begagnade bilar. Mest tryggt att köpa bil ser det ut att vara på Gotland, medan bilhandlare i Göteborg är värst i landet med att försöka friskriva sig från ansvar.

En ”reservation för felskrivning” förekom i årets granskning i mer än var tredje annons, trots att en bilannons alltid blir en del av avtalet vid en bilaffär och reservationen därför helt saknar betydelse. Andelen annonser med reservationer har varit hög även i 2018 och 2019 års granskningar. Motorbranschens egen plattform Wayke ligger bättre till i år jämfört med Blocket och Bytbil.com, som är värst med hela 39 procent reservationer.

– Både bilhandlare och annonsplattformar får skärpa sig, annars menar vi att Konsumentverket måste agera, säger Carl-Erik Stjernvall, teknisk rådgivare på Riksförbundet M Sverige.

Reservationerna innebär vissa risker, till exempel att säljaren inte har orkat göra någon närmare kontroll av bilen inför försäljningen, och att den i värsta fall inte överensstämmer med det som utlovas.

– Vi känner inte till någon annan bransch där företagen själva medger att innehållet i deras marknadsföring inte kan garanteras. Det borde rimligen strida mot marknadsföringslagen, menar Carl-Erik Stjernvall.

Att bilhandlare har reserverat sig kan även tyda på att de inte vill ta något reklamationsansvar om det visar sig att bilen saknar utrustning som säljaren har lovat att den ska, vilket även framkommit i en del ärenden i Allmänna Reklamationsnämnden, ARN.

I ett ARN-fall utlovades en adaptiv farthållare, vilket efter köpet inte visade sig stämma. Företaget försökte skydda sig genom att hänvisa till reservationen i sin annons. Anmälaren beviljades trots detta att få köpet hävt eftersom den saknade utrustningen utgjorde ett väsentligt köprättsligt fel och inte gick att montera i efterhand.

Om utrustningen inte överensstämmer med vad som anges i avtalet ska bilhandlaren i första hand erbjuda sig att rätta till felet eller erbjuda omleverans. I det fall du som konsument inte kommer överens med bilhandlaren bör du anmäla företaget till Allmänna Reklamationsnämnden.

– Ett gott råd är att välja bort oseriösa bilhandlare som reserverat sig i sina annonser, särskilt nu när allt fler köper bil på distans, säger Carl-Erik Stjernvall.

M Sverige har granskat bilhandlarnas annonser på de stora marknadsplatserna Blocket, Bytbil och Wayke. I år visar en undersökning av Blockets områdesindelning även att stora regionala skillnader förekommer.

På Gotland finns allra lägst andel reservationer för annonsinnehållet, endast 8 procent. Göteborg är sämst i klassen, där riskerar mer än varannan annons att innehålla felaktiga uppgifter.

Aktör

Bilannonser, handlare

Antal med reservation

Andel, procent

Blocket

87 779

31 448

36 %

Bytbil.com

66 826

25 971

39 %

Wayke

42 510

10 184

24 %

GENOMSNITT

197 115

67 603

34 %

Områdesindelning, Blocket

Bilannonser, handlare

Antal med reservation

Andel, procent

Gotland

420

32

8 %

Västerbotten

1142

142

12 %

Södermanland

3080

511

17 %

Kalmar

2179

375

17 %

Gävleborg

1624

321

20 %

Värmland

2294

483

21 %

Jämtland

893

192

22 %

Blekinge

1192

285

24 %

Norrbotten

1220

336

28 %

Älvsborg

3723

1 103

30 %

Dalarna

2130

697

33 %

Skåne

12834

4 225

33 %

Östergötland

3944

1 299

33 %

Västmanland

2169

725

33 %

Skaraborg

2799

974

35 %

Västernorrland

1708

596

35 %

Kronoberg

2917

1 082

37 %

Örebro

3506

1 337

38 %

Jönköping

3366

1 285

38 %

Uppsala

3590

1 387

39 %

Halland

3747

1 505

40 %

Stockholm

19114

8 125

43 %

Göteborg

8201

4 480

55 %