Idag sätter vägombudssäsongen igång med utdelning av vägombudsbilar på Hertz huvudkontor i Stockholm. Motormännen brukar ha vägombud ute på vägarna under sommarmånaderna som granskar vägarna och hjälper trafikanterna. I år blir det 18 ordinarie vägombud och flera biträdande som har tagit på sig uppdraget. Vägombuden arbetar ideellt inom Motormännens lokala klubbar och deras uppgift är bland annat att granska trafiksäkerheten på de svenska vägarna.

– Jag ser fram emot en ny spännande säsong där fokus ligger på att inspektera Sveriges vägnät. Vi kommer att rapportera in farligheter till ansvariga myndigheter och väghållare och jobba för att det ska bli förbättringar där det behövs. Vägombudsverksamheten skulle inte vara möjlig utan alla våra frivilliga klubbfunktionärer och vi är också mycket tacksamma att våra samarbetspartner ställer upp och bidrar till den här delen i vår verksamhet, säger Elisabet Franzén, klubbansvarig på Motormännen.

Vägombuden kommer att inventera 1000-tals mil av det svenska vägnätet för att identifiera och påtala brister som potthål, men också lyfta fram undermåliga viltstängslet och andra brister som gör vägarna osäkra och utgör trafikfaror. Nytt för i år är att vägombudsbilarna är försedda med ett instrument som heter Roadroid. Det är en gps-app som mäter hur pass bra vägarnas standard är genom att registrera vibrationer. Dessa uppgifter samlas i en databas och analyseras för att presenteras i en rapport om hur vägarnas standard är. Motormännen kommer att redovisa rapporten och peka ut var de sämsta vägarna i Sverige finns.

En populär del av verksamheten är inspektioner av Sveriges cirka 270 officiella rastplatser, där varje enskild rastplats kommer att granskas vid minst två olika tillfällen. Under försommaren kommer också länens bästa rastplats att presenteras.

– Självklart kommer vi även i år att utse länens bästa rastplats och det är mycket uppskattat och ärofyllt att få denna utmärkelse. Vi gör detta för att bra rastplatser förbättrar trafiksäkerheten. De ska vara väl underhållna, rena och inbjudande. Bra rastplatser är viktiga för att trafikanterna ska ges möjlighet till nödvändiga stopp. Trötthet vid ratten är en vanlig olycksfaktor och går nästan att jämföra med olyckor relaterade till alkohol, säger Elisabet Franzén.

Under sommaren 2014 kommer Motormännen att förfoga över tolv stycken Volvo V40 D2 diesel som vägombudsbilar. De kommer att finnas från Malmö i söder till Luleå i norr. Självklart är det miljöbilar som kommer att köras runt på vägarna. Årets sponsorer är Volvo, Hertz, Preem, Roadroid, Assistancekåren och MyMoney. Vägombudssäsongen pågår fram till den 26 september.

Hertz är ett av företagen som vid flera tillfällen har varit med som sponsor för vägombudsverksamheten.

– Det här är femte året vi sponsrar vägombuden med bilar. Det känns bra att göra en samhällsinsats som är så direkt kopplad till vår verksamhet. Vi vill att de som hyr våra bilar ska känna sig trygga på Sveriges vägar – och här gör vägombuden en mycket viktig insats, säger Niklas Siljeblad, vd på Hertz Biluthyrning.

Våra vägombud                            Telefon                                            Bevakningsområde

Kjell Jonsson                                  070-557 01 07                               Västerbottens län

Erik Envall                                       070-226 37 99                               Norrbottens län

Stig-Björn Sundell                         070-632 03 96                               Jämtlands län

Rune Larsson                                 070-653 38 05                               Västernorrlands och norra Gävleborgs län

Lennart Kjellin                                073-801 81 69                               Dalarnas och södra Gävleborgs län

Göran Modin                                  070-692 32 44                               Södermanlands och Västmanlands län

Gustav Johansson                        070-536 06 80                               Södermanlands län

Tommy Blomster                           070-351 99 94                               Stockholms län

Kjell Olofsson                                 070-584 16 13                               Gotlands län

Leif Tellfjord                                   070-544 36 48                               Jönköpings län

Rune Karlsson                               072-228 77 77                               Värmlands län

Ulla-Britt Hagström                       070-555 39 43                               Västra Götalands län (Skaraborg)

Lennart Söderberg                        073-219 87 02                               Västra Götalands län

Bengt-Erik Nilsson                        070-567 86 44                               Kalmar län

Lars-Ingvar Svensson                  070-568 58 40                               Kalmar län/Öland

Lennart Svensson                         070-895 51 99                               Nordvästra Skåne

Lars-Olof Olsson                           070-668 54 10                               Sydvästra Skåne

Mikael Kullberg                              070-541 16 84                               Östra Skåne

Bilder fria att använda för publicering kommer inom kort att finnas på Motormännen hemsida
www.motormannen.se/press

För mer information:

Mikael Högskoog, pressansvarig, mikael.hogskoog@motormannen.se
08-690 38 51, 070-343 55 99

Elisabet Franzén, klubbansvarig elisabet.franzen@motormannen.se
08-690 38 98, 070-661 38 98

Niklas Siljeblad, vd Hertz, niklas.siljeblad@hertz.se
08-657 30 00, 070-310 83 85