Idag sätter vägombudssäsongen igång med utdelning av vägombudsbilar på Hertz huvudkontor i Stockholm. Det är 21 ordinarie vägombud och flera biträdande som ska granska de svenska vägarna. Vägombuden arbetar ideellt inom Motormännens lokala klubbar och deras uppgift är bland annat att granska trafiksäkerheten på de svenska vägarna.

– Jag ser fram emot en ny spännande säsong med fokus på att göra Sveriges vägar säkrare. Vägombudsverksamheten är inte möjlig utan alla frivilliga insatser och våra samarbetspartner, säger Elisabet Franzén, klubbansvarig på Motormännen.

Vägombuden kommer att inventera 1000-tals mil av det svenska vägnätet för att identifiera och påtala brister som potthål, men också lyfta fram undermåliga viltstängslet och andra brister som gör vägarna osäkra och utgör trafikfaror. Andra uppgifter kommer att vara inspektioner av cirka 270 rastplatser, där varje enskild rastplats kommer att granskas vid minst två olika tillfällen. Under försommaren kommer sedan länens bästa rastplats presenteras.

– Vi har som tradition att utse länens bästa rastplatser och det är populärt att få utmärkelsen. Vi gör det för att förbättra trafiksäkerheten då bra rastplatser inbjuder till nödvändiga stopp för vila och rekreation. Trötthet vid ratten är en vanlig olycksfaktor, nästan att jämföra med olyckor relaterade till alkohol, säger Elisabet Franzén.

2013 kommer Motormännen att förfoga över tolv Volvor V40 D2 diesel som vägombudsbilar och de kommer att finnas från Malmö i söder till Luleå i norr. Självklart är det miljöbilar som kommer att köra runt på vägarna. Årets sponsorer är Volvo, Hertz, Preem och Assistancekåren. Vägombudssäsongen pågår fram till den 27september. Hertz har vid flera tillfällen varit med som sponsor för vägombudsverksamheten.

– Säkerhet är en viktig fråga som inte bara berör bilen utan också miljön som man färdas i. Varje dag sitter tusentals människor i våra hyrbilar. Därför är det en självklarhet för oss att bidra med bilar till vägombudens viktiga arbete, säger Anders Tärnell, marknadschef på Hertz Biluthyrning.

Bilder fria att använda för publicering kommer inom kort att finnas på Motormännen hemsida under press.

För mer information:

Mikael Högskoog, pressansvarig, mikael.hogskoog@motormannen.se
08-690 38 51, 070-343 55 99

Elisabet Franzén, klubbansvarig elisabet.franzen@motormannen.se
08-690 38 98, 070-661 38 98

Anders Tärnell, Marknadschef Hertz International Franchisee, anders.tarnell@hertz.se
070-852 99 24