Trafiken stod stilla i totalt 158 dagar under november-december 2010 efter olyckor med tung trafik. Lastbilar som kört av vägen eller ställt sig på tvären över vägbanan är de vanligaste orsakerna till trafikstopp. Det visar en sammanställning från Motormännen.

Under november och december 2010 inträffade 2 000 störningar i trafiken där tung trafik varit inblandad, enligt statistik från Trafikverkets trafikledningscentraler som Motormännens tidning Motor tagit del av. Av dessa hade 85 procent stor eller mycket stor påverkan på trafiken. Totalt orsakade olyckorna stopp och förseningar i trafiken på 158 dygn.

– Ett av de värsta stoppen inträffade på E4 söder om Hudiksvall i november 2010, då stod trafiken helt stilla i över 19 timmar på grund av att tre lastbilar kört av vägen. Problemen har fortsatt även under januari och februari i år även om stoppen inte varit lika långa, säger Niklas Stavegård, trafiksäkerhetsansvarig på Motormännen.

Stopp i trafiken på grund av att lastbilar och bussar kört av vägen kostar samhället 125 miljoner kr varje år. Med vinterdäckskrav även för tung trafik beräknar Trafikverket att samhällskostnaden för olyckor skulle bli 20 miljoner lägre per år, samtidigt som risken för olyckor skulle minska med 35 procent.

– Kravet på 5 mm mönsterdjup som infördes för ett år sedan är inte tillräckligt, eftersom de allra flesta lastbilar redan uppfyller kraven. Dessutom omfattas inte lastbilssläp av kraven, för dessa räcker det med 1,6 mm mönsterdjup. För att minska störningarna krävs vinterdäck med bra mönsterdjup, säger Niklas Stavegård.

I Norge infördes vintern 2005/2006 krav på att tung trafik ska ha vinterutrustning i form av snökedjor för att minska risken för stopp. Efterlevnaden kontrolleras av polisen, som bötfäller om kedjor fattas. Särskilt höga böter delas ut om en lastbil kört fast och inte haft snökedjor.

– Ett svenskt vinterdäckskrav måste omfatta både svensk och utländsk tung trafik, efter norsk modell. För att lagen ska vara effektiv krävs också att polisen får möjlighet att stoppa fordon som inte uppfyller kraven, avslutar Niklas Stavegård.

Niklas Stavegård, trafiksäkerhetsansvarig, niklas.stavegard@motormannen.se
08-690 38 33, 070-355 59 39

Susanne Lekengård, informationschef, susanne.lekengard@motormannen.se
08-690 38 70, 070-344 99 04