Regeringen har fattat beslut om vinterdäckskrav på tunga fordon. Förändringen träder i kraft vid årsskiftet och innebär att alla tunga fordon som trafikerar Sverige ska vara utrustade med vinterdäck eller likvärdig utrustning på fordonets drivaxlar under perioden den 1 december - 31 mars när vinterväglag råder. Motormännen har drivit detta krav under flera år.

– Beslutet är efterlängtat och är en klar seger för trafiksäkerheten, säger Maria Spetz, VD på Motormännen.

Redan för två år sedan genomförde Motormännen och tidningen Motor en kartläggning som visade att under november och december det året inträffade 2 000 störningar i trafiken där tung trafik varit inblandad, enligt statistik från Trafikverkets trafikledningscentraler. Av dessa hade 85 procent stor eller mycket stor påverkan på trafiken. Totalt orsakade olyckorna stopp och förseningar i trafiken på 158 dygn.

– Nu är det viktigt att landets polismyndigheter har resurser att se till att lagen följs. Detta bland annat för att det inte ska uppstå en ekonomisk nackdel för den tunga trafiken som vill köra trafiksäkert, avslutar Maria Spetz.

För mer information:

Mikael Höög, pressansvarig, mikael.hoog@motormannen.se ,
08-690 38 51, 070-343 55 99

Maria Spetz, vd, maria.spetz@motormannen.se ,
08-690 38 53, 070-694 83 15