Transportstyrelsen ändrar reglerna för kontrollbesiktning. Hundratusentals bilar riskerar i och med ändringen att få körförbud den dag de nya reglerna införs. – Fordon med slutsiffra 3 och 4 kan få körförbud den 20 maj om den tidigare besiktningen har genomförts mer än 14 månader innan, säger Carl-Erik Stjernvall, teknisk rådgivare på Motormännens Riksförbund.

Om en bil har besiktats tidigt i sin inställelseperiod 2017 kan 14 månader redan ha passerat när reglerna ändras, då får bilen körförbud direkt den 20 maj.

Övergångsregler gör det möjligt att redan nu besikta sin bil, trots att den är utanför sitt ordinarie intervall, för att efter den 20 maj omfattas av det nya regelverket.

De nya reglerna är en anpassning till EU-lagstiftning. Även om Transportstyrelsen har landat i att inte införa besiktning vartannat år, måste en anpassning ändå ske eftersom Sveriges regelverk idag kan innebära att den första besiktningen sker först efter fyra år, vilket EU-reglerna inte längre tillåter.

En personbil ska från och med 20 maj besiktas för första gången senast 36 månader efter den månad då den togs i trafik. Nästa besiktning ska ske senast 24 månader efter den första besiktningen och därefter 14 månader efter den senaste besiktningen. Det blir även krav på besiktning av A-traktorer. Veteranbilar som är 50 år eller äldre blir besiktningsbefriade.

Ta reda på när ditt fordon ska besiktas:

https://transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Fordon/fordonsbesiktning/