Cyklister som inte ser sig för och bilister som inte blinkar retar upp trafikanterna mest, visar en undersökning som Cykelfrämjandet och Motormännen genomfört hos landets bilister och cyklister.

52 procent av bilisterna tycker att det värsta beteendet hos cyklister är de som inte ser sig för ordentligt i korsningar eller när de ska svänga. Cyklisterna i sin tur blir mest irriterade när bilisterna inte blinkar i god tid (44%) eller om bilisterna kör för nära cyklisterna (44%).

Irritation mellan trafikanter, speciellt mellan bilister och cyklister, är vanligt, framförallt i städerna.

Här är bilisterna mer irriterade på cyklister som kör mot rött än i resten av landet. Mer än dubbelt så många (28%) irriterar sig på detta i storstäderna än i övriga landet (10%). Särskilt i Stockholm finns en stor irritation (35%).

Cyklister utanför storstadsområdena upplever bilister som kör för nära cyklisten som jobbigare (46%) än storstadscyklisterna (39%).

Olyckstalen i trafiken sjunker men inte bland cyklisterna. Var tredje person som skadades mycket allvarligt i trafiken under 2010 var en cyklist.

– Vi har sett tendenser att irritationen och vägvreden mellan trafikanter ibland går överstyr med medvetet framkallade farliga trafiksituationer, säger Cykelfrämjandets ordförande Christian Juul.

– Genom att skapa en större förståelse för varandras upplevda trafiksituation och respektera de regler som gäller för olika slags trafikanter är vi övertygade om att vi kan minska konflikten mellan bilister och cyklister, säger Maria Spetz, vd vid Motormännens Riksförbund.

Så vill Cykelfrämjandet & Motormännen minska konflikten mellan bilister och cyklister:

  • Öka förståelsen mellan trafikantgrupperna genom att uppmärksamma varandras upplevelser
  • Inför obligatorisk trafikundervisning i skolan
  • Öka körkortsutbildningens fokus på andra trafikantgruppers situation och upplevelse i trafiken

 

För mer information:
Christian Juul, ordförande Cykelfrämjandet, christian.juul@cykelframjandet.se
0709-40 55 42

Susanne Lekengård, informationschef, susanne.lekengard@motormannen.se,
08-690 38 70, 070-344 99 04