JO har, föga förvånande och tämligen befogat, riktat svidande kritik mot Polismyndigheten SYD, på grund av ”oacceptabelt lång handläggningstid” (cirka 2 år) i felparkeringsärenden.

– Det är särskilt angeläget att felparkeringsärenden handläggs i enlighet med förvaltningslagens krav om skyndsamhet. Anledningen är att fordonets ägare, till skillnad från kontrollavgift, måste betala felparkeringsavgiften även om bilisten inte godtar parkeringsanmärkningen. Det blir som en form av betalning under protest genom bestridande, säger Andreas Bredskog, jurist, Riksförbundet M Sverige.

Vill inte polisen ändra beslutet, återstår överklagande av felparkeringsavgiften till tingsrätt.  

I de två ärenden där personer hade bestridit betalningsansvar för felparkering, hade inget arbete utförts på nästan två år. När den klagande fått vänta så länge att få sin sak prövad kan det ifrågasättas ifall rättssäkerheten, hos den enskilde, tillgodosetts.

– Långa handläggningstider i tämligen enkla ärenden riskerar att leda till en situation där allmänhetens förtroende för rättsväsendet allvarligt skadas, säger Andreas Bredskog.