Med anledning av morgondagens budgetproposition kräver Motormännen att det redovisas satsningar på säkrare vägar. Särskilt viktigt är att budgetpropositionen innehåller investeringar för ”dödens väg” E20 i västra Götaland. På de tio senaste åren har 37 personer omkommit i bilolyckor på den här vägen. Görs inget fram till 2020 beräknas ytterligare 25 personer dödas och ett hundratal skadas svårt enligt beräkningar som Trafikverkets experter har tagit fram till Motormännens tidning Motor.

– Alla politiska partier är överens om att det måste satsas på infrastruktur, men så här långt har det varit dåligt med förslag till förbättringar av våra vägar för att minska dödsolyckorna. Motormännen tycker att regeringen nu har ett unikt tillfälle att visa att de verkligen prioriterar trafiksäkerheten genom att satsa mer pengar på E20, säger Maria Spetz, vd på Motormännen.

E20 räknas som en av Sveriges absolut viktigaste vägar som binder samman Stockholm och Göteborg. Det märks på trafiken, men inte på säkerhetsstandarden. Den är alldeles för dålig, framför allt delarna genom gamla Skaraborgs län är mycket dåligt anpassade till dagens intensiva trafik. Långa delar av vägen saknar mötesseparering, vilket syns i olycksstatistiken.

– Det finns hur mycket fakta som helst om att E20 är Sveriges farligaste väg, men ingenting händer i frågan. Det är dags för politikerna att agera. Frågan har dragits i långbänk alldeles för länge. För varje år som går utan att något görs åt vägen kommer fler att dödas, och det är inte acceptabelt, säger Maria Spetz.

Sedan 2003 har 37 personer dödats i personbilar på E20 genom Skaraborg. 90 procent av dessa olyckor skulle kunnat undvikas enligt en av Sveriges ledande trafiksäkerhetsexperter. Hade vägen varit mötesseparerad skulle förmodligen antalet omkomna ha stannat vid tre eller fyra personer.

– När det är kartlagt att 90 % dör i onödan på E20, och att man med relativt billiga åtgärder som mittseparering skulle kunna rädda ett stort antal människoliv, är det oerhört frustrerande att det går så långsamt att få till förändringar. Bakom varje olycka så finns det många anhöriga som drabbas. Vi hoppas därför att regeringen imorgon tillsätter mer pengar till infrastruktur, och att E20 genom Skaraborg är prioriterad, avslutar Maria Spetz.

Se även bifogad artikel från tidningen Motor som kommer ut imorgon torsdag.

 

För mer information:

Mikael Höög, pressansvarig, mikael.hoog@motormannen.se ,
08-690 38 51, 070-343 55 99

Maria Spetz, vd, maria.spetz@motormannen.se ,
08-690 38 53, 070-694 83 15