Förare som inte använder blinkers eller som håller för kort avstånd till bilen framför irriterar andra trafikanter mest, enligt en undersökning från Motormännen.

Aggressivitet i trafiken är ofta kopplat till andra förares beteende. Var tredje trafikant irriterar sig mest på förare som inte använder blinkers enligt Motormännens webbundersökning.

– Blinkers är något vi vet bilisterna slarvar med. 55 procent av trafikanterna struntar i blinkers, visar en tidigare studie som Motormännen genomförde 2010. Det är därför inte förvånande att många irriterar sig på förare som inte använder blinkers, säger Niklas Stavegård, trafiksäkerhetsansvarig på Motormännen.

I flera andra länder har pricksystem för körkortsinnehavare införts för att komma åt problemtrafikanter. I Danmark sjönk medelhastigheten med tre procent och i Italien ökad bältesanvändning med 150 procent efter att man infört pricksystem.

– De positiva effekterna av ett pricksystem som man sett i andra länder talar för att även Sverige bör införa detta. Med ett pricksystem, där förare som återkommande bryter mot trafikreglerna får en prick i körkortet och varning om körkortsindragning, kommer man åt de trafikanter medvetet och upprepade gånger bryter mot trafikreglerna, säger Niklas Stavegård.

Fakta pricksystem
Ett pricksystem innebär att en körkortsinnehavare får en prick varje gång han eller hon bryter mot gällande trafikregler; tillsammans med sedvanliga böter. Efter ett visst antal prickar dras körkortet in och man får göra nya prov för att återfå sitt körkort. I flera länder räcker det med tre prickar för att förlora körkortet. Pricksystem finns bland annat i Danmark, Norge, Nederländerna, Spanien, Frankrike och Storbritannien.

Fakta Motormännens webbundersökning
Motormännens webbundersökning genomfördes på Motormännens hemsida under november 2010. Totalt svarade 2 313 personer på frågan: Vad irriterar dig mest i trafiken när du kör bil? 

Svarsfördelning: förare som inte använder blinkers 36 %, förare som inte håller avstånd 19 %, förare som chansar vid omkörningar 12 %, förare som pratar i mobiltelefon utan handsfree 12%, förare som kör för långsamt 7 %, förare som tränger sig 7 %, förare som sicksackar mellan filer 3 %, cyklister 3 %, gående vid övergångsställen 1 %.

Niklas Stavegård, trafiksäkerhetsansvarig, niklas.stavegard@motormannen.se
08-690 38 33, 070-355 59 39

Susanne Lekengård, informationschef, susanne.lekengard@motormannen.se
08-690 38 70, 070-344 99 04