Vid årsskiftet höjdes malus-skatterna för många bilmodeller när en ny testcykel (WLTP) infördes. I december 2019 krävde M Sverige att fler bilar skulle anpassas efter bonus-malus-systemet så att konsumenter fick mer att välja på i bilhallen. Ett att våra förslag var att bilar godkända att köra på syntetisk HVO-diesel, borde undantas från malus-skatten.

– Precis som en etanolbil borde en HVO-dieselbil slippa malus-skatten, säger Carl-Erik Stjernvall, hållbarhetsansvarig på Riksförbundet M Sverige.

Idag finns det inte tillräckligt med HVO-diesel och kostnaderna är ovissa, beroende på den pågående skattediskussionen kring biodrivmedel. Trots detta skulle ett besked om malus-undantag för HVO-dieselbilar lugna både konsumenter, bilbranschen och HVO-producenter.

– Det skulle betyda mycket för omställningen. Särskilt för oss konsumenter som idag annars inte har mycket att tjäna på att välja bort fossil diesel, eftersom HVO är dyrare vid pumpen, säger Carl-Erik Stjernvall.

Även om lagen om reduktionsplikt innebär att allt mer förnybart innehåll blandas i all diesel som säljs är det inte tillräckligt för att bilister ska fortsätta köpa dieselbilar, som ofta har lägre utsläpp än bensinbilar. Malus-skatten på dieselbilar har gjort att fler väljer bensinbilar, vilket har bidragit till att utsläppen från vägtrafiken inte längre minskar. Bilarnas klimatprestanda måste speglas i malus-skattens nivå och det gör den inte idag.

Ett naturligt steg i omställningen borde vara att större volymer HVO blir tillgängligt för privata bilar.

– Många ser fortfarande laddbara bilar som dyra eller opraktiska och fordonsgas finns inte i hela landet. Samtidigt kör transportnäringen mycket på skattefri ren HVO, självklart måste samma förutsättningar finnas även för oss bilister, säger Carl-Erik Stjernvall.

Innehållet i HVO är förstås en viktig pusselbit framöver. Att fasa ut palmolja och PFAD är ett viktigt steg framåt. Samtidigt pågår mycket forskning och försök med att framställa syntetisk diesel genom att suga koldioxid ur luften eller genom att processa återvunnen plast. I Sverige menar många också att den svenska skogen kunde utnyttjas mer effektivt som råvara för syntetiskt bränsle.

Genom att undanta HVO-dieselbilar från malus-skatt skulle efterfrågan på drivmedlet säkras. Det skulle i sin tur snabbt skapa en stor potentiell utsläppsminskning när allt fler HVO-dieselbilar rullar ut från bilhallarna.