Riksförbundet M Sveriges vägombud har i varje län utsett den bästa rastplatsen utifrån tillgänglighet, trygghet, utrustning, funktionalitet och skötsel. Under 2021 bedömdes över 300 rastplatser runt om i Sverige.

Varje rastplats inventeras två gånger per säsong och bedöms utifrån parkerings- och uppställningsmöjligheter, säkerhet, toaletter, lekutrustning, promenadstråk, belysning och skyltning. Skötseln, städningen och hygien på rastplatserna har också granskats.

Där vägombuden hittar brister vid inspektionerna felanmäls det till Trafikverket eller till den entreprenör som sköter driften så att brister kan åtgärdas.

– Trygga och välskötta rastplatser är viktiga för trafiksäkerheten eftersom de inbjuder till att ta pauser. En trött förare är lika farlig som en onykter förare. Trötthet är en bidragande orsak i omkring var femte trafikolycka, säger Tony Gunnarsson, sakkunnig inom trafiksäkerhet på Riksförbundet M Sverige.

Att ha en uppsatt sluttid när man ska vara framme vid slutdestinationen höjer stressnivån och ökar risken för olyckor.

– Planera din resa i förväg, ta gott om tid på dig och planera in några pauser på vägen. Läs på om lämpliga rastplatser innan avfärd så får du en behagligare resa. Acceptera att resan tar den tiden det tar.

Bästa rastplatserna i varje län

Uppsala: Mora Stenar

Stockholm: Stora Väsby

Västerbotten: Vojmån

Norrbotten: Jävre Södra

Södermanland: Sillekrog

Östergötland: Vida Vättern

Jönköping: Hörle södergående

Kronoberg: Innaren

Kalmar: Botorpström och Långsjön

Gotland: Träffpunkt Gotland

Blekinge: Senoren

Skåne: Ekerödsrasten och Stoby

Halland: Snapparp

Västra Götaland: Ljungskile

Värmland: Ransäter

Örebro: Björnfallet

Västmanland: Högsjön

Dalarna: Långsjön

Gävleborg: Näsbysjön

Västernorrland: Skuleberget

Jämtland: Strömsund

Kontaktpersoner

Uppsala: Jan Björklund, 070-549 63 29

Stockholm: Jan Björklund, 070-549 63 29

Västerbotten: Hans-Gunnar Lindgren, 070-690 12 44

Norrbotten: Agneta Eklund, 070-692 67 34

Södermanland: Lars Eriksson, 076-108 86 26

Östergötland: Hans Sävenhed, 073-539 27 13

Jönköping: Stig Hellström, 070 661 96 38

Kronoberg: Mikael Kullberg, 070-541 16 84

Kalmar: Bengt-Erik Nilsson, 070-567 86 44

Gotland: Bernice Korsman, 070-523 56 48

Blekinge: Mikael Kullberg, 070-541 16 84

Skåne: Mikael Kullberg, 070-541 16 84

Halland: Ingmar Nilsson, 070-610 20 20

Västra Götaland: Lennart Söderberg, 073-219 87 02

Värmland: Håkan Larsson, 070-331 65 89

Örebro: Clas Blomberg, 070-814 11 14

Västmanland: Clas Blomberg, 070-814 11 14

Dalarna: Mats Edlund, 070-607 32 39

Gävleborg: Jan Björklund, 070-549 63 29

Västernorrland: Hans-Ivar Gjersvold, 070-300 29 89

Jämtland: Stig-Björn Sundell, 070-632 03 96