Ikväll kommer trafik och renhållningsnämnden i Stockholm med största sannolikhet att fatta beslut om att införa miljözoner i Stockholms innestad. I förslaget finns både trängselskattezonerna eller den tunga trafikens miljözon med som tänkbara alternativ. Det är alltså oklart vad regleringen kring miljözoner kommer att innebära för bilisterna.

– Ulla Hamilton vill införa miljözoner, men hon säger inget om vad det kan komma att innebära. Hon säger att hon inte vill utvidga dubbdäckförbudet, men samtidigt vill hon kraftigt minska dubbdäcksanvändningen i hela Stockholms innerstad. Vi tycker att det är ohederligt att inte berätta för väljarna och bilisterna i Stockholm vad förslaget egentligen innebär, säger Maria Spetz vd på Motormännen.

1:a januari 2010 infördes dubbdäcksförbud på Hornsgatan i Stockholm. Förbudet har inte lett till en tillräckligt sänkt nivå av partikelhalterna PM10. Trafikkontoret i Stockholm måste därför hitta på nya lösningar för att få ner partikelhalten.

– Ett dubbdäcksförbud i Stockholm är ett dråpslag för länets invånare som måste använda bil för att ta sig till jobbet. Att inte kunna köra med dubbdäck i klimat där snö och is är vardag under vinterhalvåret kan vara direkt trafikfarligt, avslutar Maria Spetz.

 

 

För mer information:

Maria Spetz, VD, maria.spetz@motormannen.se

08-690 38 53, 070-694 83 15

Mikael Höög, pressansvarig, mikael.hoog@motormannen.se,

08-690 38 51, 070-343 55 99