Motormännens tidning Motor har låtit Trafikverket plocka fram landets mest utsatta vägavsnitt där viltolyckorna sker. Det visar sig att hälften av alla viltolyckor inträffar på mindre än fyra procent av det statliga vägnätet. Enligt Älgskadefondsföreningens prognos väntas det i år inträffa cirka 53 000 viltolyckor i vägtrafiken, vilket är drygt tio procent fler än 2015 som var ett rekordår. Trots detta sätter Trafikverket inte upp fler viltstängsel där riskerna är som störst.

– För oss på Motormännen är det självklart att fler viltstängsel måste sättas upp och speciellt när det är fastställt var de flesta olyckorna sker. Viltstängsel är den enskilt effektivaste åtgärden för att få ner antalet viltolyckor, säger Carl Zeidlitz trafiksäkerhetsansvarig på Motormännen.

Bra uppsatta viltstängsel tar bort cirka 80 procent av de viltolyckor som leder till allvarliga personskador eller dödsfall, och är samhällsekonomiskt mycket effektiva. Men då gäller det att stängslen är uppsatta på rätt sätt, på rätt platser, med rätt anslutningar och är rätt underhållna. Annars kan de till exempel leda in djuren på fel sida av stängslet med risk för fler olyckor. I dag finns det cirka 780 mil viltstängsel utmed de svenska statliga vägarna. Behovet är dock mycket större. På många håll i Sverige saknar även viltrika och olycksdrabbade vägavsnitt stängsel.

– Jag tycker att man ska börja med att sätta upp viltstängsel runt Europavägarna och andra större vägar med mycket trafik. I genomsnitt inträffar sex rapporterade viltolyckor i timmen, dygnet runt, året runt. När vi nu vet var de flesta olyckorna sker så borde det gå relativt fort och enkelt att åtgärda detta, säger Carl Zeidlitz.

Under perioden januari 2006 till augusti 2016 dödades eller skadades allvarligt 681 personer i samband med viltolyckor i den svenska vägtrafiken. Av olyckorna skedde 140 på någon av Europavägarna. Flest allvarliga viltolyckor inträffade på E4 och E45, visar Trafikverkets material som tidningen Motor har tagit del av. Trafikolyckor som beror på att föraren har väjt för ett djur finns ofta inte med i statistiken, därför finns det ett mörkertal när det gäller antalet omkomna och svårt skadade personer.

– Förutom att sätta upp fler viltstängsel, behöver man bli bättre på att systematiskt kontrollera att redan uppsatta stängsel fungerar som de ska, att det inte är hål i dem eller att de är nerrivna. På vissa ställen behöver det dessutom finnas möjligheter för viltet att komma över via säkra passager över eller under vägarna, avslutar Carl Zeidlitz.

 

Tänk på detta om en viltolycka inträffar

  • Sätt ut varningstriangeln, så att inte fler olyckor sker
  • Ring 112 och anmäl olyckan, uppge platsen noggrant och vilket djur det handlar om samt person- och fordonsuppgifter.
  • Markera olycksplatsen på den sida djuret ligger eller har sprungit iväg.
  • Var extra försiktig vid kollision med vildsvin, björn, varg och lodjur. Placera markeringen cirka 100 meter från olycksplatsen. Informera polisen om detta.
  • Om möjligt avlägsna döda djur från vägbanan, men tänk på din egen säkerhet.
  • Försök inte att själv göra ett eftersök eller avliva ett skadat djurdjurets lidande kan förvärras.
  • Att inte anmäla en viltolycka till polisen är ett brott. Kollision med björn, varg, järv, lodjur, älg, kronhjort, dovhjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår och örn ska alltid rapporteras till polisen, även om djuret inte verkar vara skadat.