M Sveriges medlemstidning Motor har i en artikel granskat några av de problem som finns när det gäller laddinfrastrukturen. Det finns bland annat en stor orättvisa i hur enkelt det är att ladda en elbil för dem som bor i eget hus, jämfört med hur omöjligt det kan vara för boende i flerfamiljshus eller för dem som parkerar på en gemensamhetsyta, alltså en samfällighet. Då måste nämligen Lantmäteriet ompröva ytans anläggningsbeslut, något som kan kosta uppemot 150 000 kronor enligt myndigheten själv.

– Lantmäteriet sätter käppar i hjulet för hundratusentals svenska hushåll som vill ställa om och köra på el, säger Carl-Erik Stjernvall, hållbarhetsansvarig på Riksförbundet M Sverige.

Problemet är så omfattande att regeringen 2021 beställde en utredning från Energimyndigheten för att komma till rätta med problemen. Utredningen publicerades i november.

– Utredningen skulle presentera lösningar på problemen men i stället gavs Lantmäteriet möjlighet att svara och påstå att inga problem fanns. Faktum är att myndighetens krångliga byråkrati har blivit ett så stort hinder för omställningen att vi nu ser att samfälligheter struntar i att höra av sig till dem. De ansöker om och får bidrag för att montera laddboxar ändå.

M Sverige har påtalat problemen med att kunna sätta upp laddboxar i samfälligheter under flera års tid. Trots att hundratusentals svenska hushåll parkerar på en gemensamhetsyta görs ingenting idag för att hjälpa dem ställa om. Därför har M Sverige granskat hur många samfälligheter som har ansökt om att ändra anläggningsbeslutet, och hur mycket medel som har betalats ut genom det så kallade Ladda bilen-stödet.

Fram till den 29 april i år har Naturvårdsverket betalat ut 42 miljoner kronor till 196 samfälligheter. Även om Naturvårdsverket kontrollerar anläggningsbeslutet görs det enbart för att säkerställa att det finns parkeringsplatser på området, inte för att kontrollera om beslutet medger uppsättning av laddboxar.

Samtidigt har Lantmäteriet bara en handfull ärenden för omprövningar. Det är så få, att myndigheten själva tillsatt en utredning för att ta reda på orsaken.

– Det är dags för Lantmäteriet att byta fot och lämna ett tydligt besked om att tillåta laddboxar vid parkeringsplatser i samfälligheter. Självklart ska det finnas ett regelverk för samfälligheter men man måste kunna se nyktert på frågan om vad som anses vara av betydelse i anslutning till en parkering och förstå att det idag säljs fler laddbara bilar än bilar som inte går att ladda. Lantmäteriet lever i det förgångna, bilägare som vill sluta tanka bensin eller diesel har som framgår av resultatet av vår granskning väldigt liten acceptans för det, säger Carl-Erik Stjernvall.