Motormännens vägombud har undersökt hur många bilförare som använder handhållen mobil när de kör bil. 4,2 procent av samtliga fordonsförare använde handhållen mobil eller annan kommunikationsutrustning under körning. Det är en kraftig minskning jämfört med tidigare mätningar utförda av Motormännen. 2016 var användningen av handhållen mobiltelefon 7,6 procent och 2012 var den 6,6 procent bland bilförarna.

Undersökningen genomfördes mellan den 4 juni och den 3 juli. Den har skett under en begränsad tid, vanligen en till två timmar, vid en eller flera vägsträckor inom orten. Totalt har 31 843 fordon observerats under 42 mätningar på 20 orter runt om i landet.

– Det är tydligt att den skärpta lagen från 1 februari har haft effekt. Färre kör med handhållen mobil, jag tror att man tänker till en extra gång innan man svarar i luren eller kollar sms:et samtidigt som man kör. Risken att få böter spelar säkert in men minst lika viktig är nog debatten som har varit i samband med regelskärpningen, säger Carl Zeidlitz, trafiksäkerhetsansvarig på Motormännen.

Bland privatbilister var den handhållna mobilanvändningen i genomsnitt 4,1 procent, bland lastbilsförare var den 8,6 procent och bland bussförarna 2,8 procent. Taxiförare använde handhållen mobil i något högre grad än andra personbilsförare, 4,9 procent av de observerade taxiförarna använde handhållen mobil.

Totalt 1 396 lastbilar, 419 bussar och 268 taxibilar observerades. Uppdelningen mellan olika fordonslag redovisas endast på nationell nivå, eftersom antalet observationer per ort är relativt litet och den statistiska säkerheten därmed låg gällande yrkestrafiken på respektive ort.

Sverige införde den 1 februari som sista land inom EU ett tydligt förbud mot att köra bil med handhållen mobil eller annan kommunikationsutrustning.

Ort

Totalt observerade

Använder handhållen mobil, %

Lokal kontaktperson/vägombud,

Motormännen

Eskilstuna

3971

1,4

Lars Eriksson 076-1088626

Falun

2111

1,8

Lennart Kjellin 073-8018169

Hässleholm

3016

1,8

Mikael Kullberg 0705-411684

Katrineholm

1786

6,4

Eija Lauronen 070-5801946

Kristianstad

796

3,0

Mikael Kullberg 0705-411684

Kvidinge, Åstorp

325

9,5

Lennart Svensson 0708-955199

Laholm

1490

9,7

Lennart Svensson 0708-955199

Linköping

1287

3,8

Hans Sävenhed, 073-5392713

Malmö

1082

3,1

Lennart Andersson 0733-880380

Mjölby

333

2,7

Hans Sävenhed, 073-5392713

Motala

1062

1,8

Hans Sävenhed, 073-5392713

Norrköping

335

5,1

Hans Sävenhed, 073-5392713

Skövde

901

4,2

Ulla-Britt Hagström 070-5553943

Stockholm, Huddinge

1000

2,2

Jan Björklund 070-5496329

Sundsvall

4048

5,6

Roland Lundberg 070-6252609

Umeå

2599

2,5

Kjell Jonsson 070-5570107

Västervik

294

4,1

Bengt-Erik Nilsson 070-5678644

Västerås

1778

9,2

Clas Blomberg 0708-141114

Örnsköldsvik

1528

8,2

Hans-Ivar Gjersvold 070-3002989

Östersund

2101

1,4

Stig-Björn Sundell 070-6320396