I Trafikförsäkringsföreningens senaste undersökning av bilreparationer ute på landets skadeverkstäder fick nästan en tredjedel av alla kontrollerade reparationer 2018 underkänt. Resultatet innebär en marginell förbättring jämfört med föregående år.

De flesta plåt- och lackskador regleras genom bilförsäkringen men det är trots allt bilägaren som drabbas av alla de konsekvenser som slarvet innebär. Det kan handla om upprepade besök på verkstaden, att fel lämnats utan åtgärd, att nya fel uppkommit eller att arbetet inte blivit korrekt utfört.

– Branschen måste kunna garantera att kunderna får det de betalar för, så är det tyvärr inte idag, säger Carl-Erik Stjernvall, teknisk expert på Riksförbundet M Sverige.

Även på vanliga bilverkstäder kan fusk och slarv vara vanligt förekommande. Det är dessutom svårt för den enskilda bilägaren att märka när något är fel. Mycket av slarvet upptäcks aldrig, eller först när mer tydliga, allvarliga symptom visar sig. Det innebär att det finns ett stort mörkertal.

– Jämfört med det mycket stora antalet bilreparationer som utförs varje år är risken betydande för att många fel lämnas utan åtgärd, med tanke på resultatet från den här undersökningen, säger Carl-Erik Stjernvall.

Antalet motor-ärenden i Allmänna Reklamationsnämnden var också rekordhögt förra året. 2018 inkom mer än 3 000 ärenden jämfört med drygt 2 500 året innan.

Så gör du om du drabbats:

  • Klaga först till verkstaden, förklara vad du inte är nöjd med.
  • Skicka en skriftlig reklamation. Konsumenttjänstlagen gäller.
  • Kräv ersättning för extra resor till och från verkstaden, samt andra kostnader som har orsakats av fel i tjänsten.