I samband med midsommarhelgen börjar många svenskar semestern, och torsdag är en av årets största resdagar. Totalt ökar trafiken med cirka 50 procent på hela vägnätet jämfört med ett medeldygn. På vissa mindre vägar till våra turistorter fördubblas trafiken. Dessa relativt små vägar har i många fall låg säkerhetsstandard, och med tätare trafik ökar också risken för olyckor. I midsommartrafiken dör i genomsnitt 8 personer och cirka 300 skadas.

– Midsommar inleder en mörk tid rent trafiksäkerhetsmässigt. Från juni till augusti dör det i snitt 150 personer och fler än 1200 personer skadas svårt och allra värst brukar det vara i midsommarhelgen, säger Maria Spetz, vd på Motormännen.

Den största trafikökningen under sommaren sker på vägar som många gånger har en låg säkerhetsstandard och det är orsaken till att många människor dödas och skadas. Studier visar att om fler vägar hade mitträcken skulle dödsolyckorna minska rejält och trafiksäkerheten skulle öka.

– Bilisterna måste självklart ta ett stort ansvar för sin egen trafiksäkerhet. Det är enkelt förbereda sig för bilkörningen genom att vara pigg, hålla avstånden, inte köra för fort och framförallt ska man låta bilen stå dagen efter att man har druckit alkohol, säger Maria Spetz.

Flest olyckor sker på eftermiddagarna och inte kvällarna som många tror, och förklaringen är att eftermiddagarna är mer trafikintensiva. Anmärkningsvärt är också att en tredjedel av alla trafikolyckor är singelolyckor. Det är tyvärr ganska enkelt att peka ut grupper som löper större risk att hamna i trafikolyckor enligt statistiken.

– Det finns en kraftig överrepresentation av unga män bland de svårt skadade och dödade. De står nästan för hälften av alla olyckor och en anledning är att den gruppen ofta utsätter sig för större risker än andra, avslutar Maria Spetz.


Risk för köbildning
Väg                      Sträcka
E4-E20               Sollentuna – Södertälje
E18                      Stockholm – Barkarby, Stockholm – Norrtälje
276                      Stockholm - Åkersberga
222                      Stockholm – Värmdö
73                        Stockholm – Nynäshamn
76                        Norrtälje – Gävle (båda hållen)
70                        Enköping – Rättvik
50                        Örebro – Ludvika
E22                      Norrköping - Kalmar
137                      Kalmar - Färjestaden
136                      Färjestaden – Borgholm
E22                      Karlshamn – Kalmar
26                        Jönköping - Halmstad
E6                        Göteborg – Strömstad
E6                        Göteborg – Kungsbacka

Aktuell information om trafikläget, vägarbeten, rastplatser, färjor mm finns på Trafikverkets hemsida www.trafikverket.se

Goda råd inför midsommar och semesterresan
• Packa bilen rätt.
• Kontrollera däcken och lufttrycket.
• Fyll på spolarvätska och kontrollera torkarbladen.
• Se över belysningen.
• Ta med bogserlina, startkablar, reflexväst och ficklampa.
• Ladda mobiltelefonen.
• Starta resan i god tid – midsommar är en av de stora trafikhelgerna med mycket trafik som gör att resan kan ta längre tid än vanligt.
• Var utvilad – för de flesta innebär midsommar längre resor än vanligt.
• Se till att alla är bältade.
• Håll avstånd.
• Ta regelbundna raster. En trött förare kan vara lika farlig som en onykter förare.

För mer information:

Mikael Höög, pressansvarig, mikael.hoog@motormannen.se ,
08-690 38 51, 070-343 55 99

Maria Spetz, vd, maria.spetz@motormannen.se ,
08-690 38 53, 070-694 83 15