Motormännen avvisar den röd-gröna oppositionens beslut att anordna en folkomröstning kring en satsning på Förbifart Stockholm.

Det har lagts en mängd pengar och resurser på att utreda och granska Förbifart Stockholm. Regeringen tog redan förra året beslut i frågan och gav klartecken för förbifarten. Det sitter ett stort antal personer som arbetar med förberedelser och planering inför byggstart. Om den röd-gröna oppositionen kommer till makten ska de lägga ytterligare skattepengar på att anordna en folkomröstning för något som redan är beslutat.

-  Att föreslå en folkomröstning där vi dessutom ska välja mellan en satsning på förbifarten eller kollektivtrafiken, som om de två alternativen står i motsats till varandra; det är helt befängt, säger Susanne Lekengård, informationschef vid Motormännen. Självklart behövs både Förbifart Stockholm och en utökad kollektivtrafik.

En förbifart kommer alla tillgodo; såväl kollektivtrafik som personbils- och godstrafik. Sveriges samhällsekonomiska intäktsbortfall uppgår till närmare 70 miljarder kronor för att regeringen inte tidigare har satsat på en rad centrala infrastrukturprojekt i storstäderna, visar en tidigare studie från Tillväxtverket.

-  Vi talar om ett skriande behov av en förbättrad infrastruktur för Stockholmsregionen och alla som passerar huvudstaden. Förbifart Stockholm kommer även att komma kollektivtrafiken tillgodo, menar Susanne Lekengård.

Storstockholms Lokaltrafik, SL räknar att de kommer att transportera minst 10 000 kollektivresenärer per dag på förbifarten; och att denna kommer att förkorta människors restid.

 

 

 

För mer information:

Susanne Lekengård, informationsansvarig, susanne.lekengard@motormannen.se

08-690 38 70, 070-34 99 04

Mikael Höög, pressansvarig, mikael.hoog@motormannen.se,

08-690 38 51, 070-343 55 99